Wereld Feesten Almanak


Dag van de Duurzaamheid
Datum:


Dag van de Duurzaamheid

Datum:
Land / gebied: Nederland
Nederland De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Georganiseerd door Urgenda, een onafhankelijke stichting die Nederland samen met anderen sneller duurzaam wil maken.

Deze dag is er voor iedereen die het belangrijk vindt in een prettige, mooie en schone samenleving te leven en zich wil inzetten voor een betere wereld. De dag is bedoeld voor particulieren, organisaties, bedrijven of overheden die zelf een activiteit organiseren, maar ook voor iedereen die het leuk vindt om ergens aan deel te nemen.

Zie ook

Meer informatie (externe link)


Een feestdag in Nederland.