Wereld Feesten Almanak


Heilige Jean-Marie Vianney
Datum:
jaarlijks op 4 augustus
Heilige Jean-Marie Vianney

Datum: vrijdag 4 augustus 2017
Land / gebied: Wereld (katholieke)
Soort: Religieus (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Jean Baptiste Marie Vianney genoemd de Pastoor van Ars parochiepriester in Ars-sur-Formans in Frankrijk gedurende 41 jaar. Rooms-katholiek heilige en beschermheilige van parochiegeestelijken.

In 1806 opende de pastoor Balley van Éculy een klein seminarie, waar Jean-Marie ging studeren. Hij was een matige leerling. Zijn priesterroeping werd echter vanwege zijn vroomheid niet betwijfeld. Hoewel hij niets van de filosofie begreep, werd hij uiteindelijk [priester] gewijd en als kapelaan naar Éculy gestuurd. Toen pastoor Balley daar overleed, werd Jean-Marie Vianney benoemd tot pastoor in Ars-sur-Formans, een klein dorpje in de buurt van Lyon in het huidige departement Ain. Daar wist hij door zijn preken, zijn vroomheid en zijn roep van heiligheid velen tot geloof en boetvaardigheid op te roepen. Uit heel Frankrijk kwamen mensen om bij de Pastoor van Ars te kunnen biechten. Hij stierf in Ars op 4 augustus 1859.

Heilige Jean-Marie VianneyJean-Marie Vianney werd in 1925 heiligverklaard door paus Pius XI. In 1929 werd hij uitgeroepen tot beschermheilige van alle parochiegeestelijken. Paus Johannes Paulus II bezocht het heiligdom in Ars in 1986. Zijn bezoek bracht een internationaal seminarie tot stand dat sinds 1988 tientallen seminaristen vormt "aan de school" van de Pastoor van Ars. De relieken van de H. Pastoor van Ars rusten in een basiliek die is gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw. Het lichaam van de heilige is nog geheel intact. Zijn hart is opgeborgen in een apart schrijn dat zich in de hartkapel te Ars bevindt. De reliek van het hart is ook reeds op andere plaatsen geweest; zo was zij in Rome bij paus Benediktus XVI in mei 2005. Tijdens de maand augustus was ze in Keulen tijdens de Wereldjongerendagen. Tegenwoordig trekt het dorpje Ars-sur-Formans 450.000 pelgrims per jaar.
Bron: Wikipedia

Zie ook

Actueel