Wereld Feesten Almanak


Heilige Jozef (Sint Jozef)
Datum:
jaarlijks op 19 maart
Heilige Jozef (Sint Jozef)

Datum: zondag 19 maart 2017
Land / gebied: Wereld
Soort: Religieus (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom De man van Maria en de (wettige) vader van Jezus, was timmerman in Nazareth. De verering van Jozef is pas laat opgekomen. In 1479 werd zijn feest ingevoerd in de Romeinse kalender (19 maart). Sint Jozef is de beschermheilige van België.

Heilige Jozef (Sint Jozef)Jozef (bijgenaamd de Timmerman) was volgens de Bijbel de voedstervader of pleegvader van Jezus Christus. Hij was ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Mattheus genoemd als zoon van ene Jakob.

Christenen met een vrijzinnig-christelijke opvatting zijn geneigd te menen dat Jozef de biologische vader van Jezus was.

De Bijbel vertelt ook dat Jozef een afstammeling was van koning David. Hij was timmerman van beroep. Later wordt hij niet meer genoemd, terwijl Maria dat wel wordt; mogelijk was hij al overleden toen Jezus optrad. De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als Jezus 12 jaar oud is. Maria leefde nog toen Jezus werd gekruisigd. Dit was zo rond 30 na Christus.

In Matteüs 1 staat een stamlijn van Abraham en koning David naar Jozef, de pleegvader van Jezus.

Patroon van echtparen, kinderen, christelijke gezinnen, jeugd, wezen, kuisheid, arbeiders, houthakkers, timmerlui, meubelmakers, ingenieurs, begrafenisondernemers, opvoeders, uitgestotenen, reizigers, stervenden en een zalige dood. Patroon bij oogaandoeningen en hopeloze zaken. Patroon tegen bekoringen en woningnood.

Weerspreuk

"St. Jozef helder en klaar,
geeft licht een vruchtbaar jaar."

Een feestdag in Liechtenstein, Malta, Spanje, Vaticaanstad, Zwitserland.

Zie ook

Verder lezen

Actueel