Wereld Feesten Almanak


Internationale dag van de jeugd
Datum:
jaarlijks op 12 augustus
Internationale dag van de jeugd

Datum: zaterdag 12 augustus 2017
Land / gebied: UNESCO
Soort: Modern
Op 17 december 1999 heeft de Algemene Vergadering een resolutie aangenomen waarbij 12 augustus werd uitgeroepen tot Internationale Dag van de Jeugd.

Hiermee wilde de Algemene Vergadering de nodige stimulansen geven aan de regeringen, regionale commissies, intergouvermentele en niet-gouvermentele organisaties en andere partners van de VN om de implementatie van het ‘World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond' en de ‘Verklaring van Lissabon over Jeugdbeleid en jeugdprogramma's' te bewerkstelligen. Door de Internationale Dag van de Jeugd trachten de VN ook het bewustzijn van jongeren omtrent het bestaan van het Actieprogramma aan te wakkeren.

Meer informatie (externe link)

Actueel