Wereld Feesten Almanak


Onafhankelijkheidsdag
Datum:
jaarlijks op 10 augustus
Onafhankelijkheidsdag

Datum: donderdag 10 augustus 2017
Land / gebied: Ecuador
Soort: Constitutioneel
Ecuador Op 10 augustus 1809 klinkt in de stad Quito voor het eerst de roep voor onafhankelijkheid van Spanje uit de mond van de Creolen (blanke nazaten van Spanjaarden geboren in Amerika) en Mestizos (half Spaans, half inheems).

Toen de Spanjaarden in 1531 het grondgebied van het huidige Ecuador betraden, maakte het deel uit van het uitgestrekte Inca-rijk. Al spoedig na hun aankomst werd Quito de zetel van een rechtsgebied van de Spaanse kroon. De inheemse bevolking werd gedwongen te werken voor de Spaanse landheren.

Rond 1810 waaide het revolutionaire gedachtegoed en het onafhankelijkheidsdenken uit Europa over naar Latijns Amerika. De Creolen leefden in steeds grotere onvrede met de bevoorrechte positie van de in Spanje geboren elite van peninsulares. Mestizos werden als tweederangsburgers beschouwd en de rechten van de inheemse en zwarte bevolking waren praktisch gelijk aan die van een slaaf.

Onder leiding van de Creoolse leiders Bolívar, San Martín en Sucre werd vanaf 1811 de onafhankelijkheid in Zuid Amerika bevochten. De onafhankelijkheid in Ecuador werd in 1822 bereikt na de overwinning bij de slag om Pichincha. Bolívar pleitte voor een integratie van de Latijns Amerikaanse staten om tegenwicht te bieden aan de dominantie van de VS in het westelijk halfrond. In het van de Spanjaarden onafhankelijk geworden gebied stichtte hij de “Republica de Gran Colombia." Echter reeds in 1830 viel Bolívar’s project uiteen in de drie soevereine staten Colombia, Venezuela en Ecuador.

De Venezolaanse generaal Juan José Flores was stichter van de staat Ecuador, bestaande uit de departementen Quito, Guayas en Cuenca. In de 19e eeuw gingen twistpunten tussen liberalen (uit de kustvlakten) en conservatieven (uit het Andes-gebergte en Quito) de politiek bepalen, hetgeen diverse malen resulteerde in burgeroorlogen. Het leger koos beurtelings partij voor één van de twee of greep zelf de macht. In dezelfde tijd ontspon zich een grensconflict tussen Ecuador en Peru omdat bij het uiteenvallen van Groot-Colombia geen duidelijke landsgrenzen waren vastgesteld.
Vanaf 1880 maakte Ecuador een periode van snelle economische groei door als gevolg van de stijgende export van cacao. Tegelijkertijd nam de economische macht van de liberalen snel toe ten opzichte van de conservatieven.
...>
...
Voormalig vice-president Alfredo Palacio regeert sinds 19 april 2005 het land en is de zevende president binnen negen jaar. De 66 jarige cardioloog Palacio die zich voorheen al kritisch uitliet tegenover Gutiérrez is niet verbonden aan een politieke parij. De ontevredenheid die tot uiting kwam in de volksprotesten was niet slechts gericht tegen Gutiérrez, het was een uiting van onvrede en wantrouwen tegenover de gehele politieke klasse. Palacio staat daarom voor de uitdaging om de democratie in ere te herstellen en het vertrouwen van het volk hiervoor te winnen. President Palacio zal tot de verkiezingen in oktober 2006 aan het bewind blijven. Het staatshoofd heeft aangekondigd meer accent te leggen op verbetering van de onderwijs- en gezondheidssituatie.

Een feestdag in Ecuador.

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel