Wereld Feesten Almanak


Verjaardag van Kim Il-sung
Datum:
jaarlijks op 15 april
Verjaardag van Kim Il-sung

Datum: zaterdag 15 april 2017
Land / gebied: Noord-Korea
Noord-Korea Kim Il-sung (15 april 1912 - 8 juli 1994) was een Noord-Koreaans partijleider en dictator.

Hij werd als Kim Song-ju (Hangul: 김일성, Hanja: 金日成) geboren in Pyongi of Mangyongdae. Hij was van 1948 tot aan zijn dood leider van Noord-Korea. Tot op heden erkent de Noord-Koreaanse regering hem als de 'eeuwige' president. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Kim Jong Il.

Jonge leven
Hij werd geboren uit christelijke ouders (in ieder geval was zijn moeder een christen). Hij leefde sinds het einde van de jaren '20 in Mantsjoerije, in Noord-China, waar een grote Koreaanse kolonie gevestigd was. Kim werd lid van een communistische jeugdgroep. Nadat Mantsjoerije een 'onafhankelijke' staat werd onder de naam Mantsjoekwo (='Land van Mantsjoerije') onder Japanse 'protectie' (1931) sloot Kim zich aan bij de communistische guerrilla beweging. Gedurende de jaren '30 en tot 1945 bestreed hij de Japanners.

Premier en Partijleider
Na de Japanse capitulatie keerde Kim naar Korea terug. Korea was op dat moment verdeeld in twee bezettingszones: een noordelijke Sovjet-Russische en een zuidelijke Amerikaanse. Het was de bedoeling dat deze zones na het vertrek van de Russen en Amerikanen verenigd werden, maar dat liep anders. De Russen introduceerden in het noorden het communistische systeem en de Amerikanen in het zuiden het kapitalistische. Kim Il Sung werd door Josef Stalin aangesteld als voorlopig regeringsleider van de noordelijke zone, terwijl Syngman Rhee door de Amerikanen werd aangesteld als voorlopig regeringsleider van de zuidelijke zone.

In 1948 werden de Republiek Korea (Zuid-Korea) en de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) opgericht. Kim Il Sung werd premier van Noord-Korea en tevens partijleider van de Koreaanse Arbeiderspartij.

Koreaanse Oorlog
Kim Il Sung was ervan overtuigd dat Zuid-Korea en Noord-Korea moesten worden verenigd tot één communistische staat. Op 25 juni 1950 vielen Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea binnen. Diezelfde dag nog nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan waarin zij de Noord-Koreaanse inval scherp veroordeelden en beloofden Zuid-Korea hulp te bieden. Aanvankelijk boekten de Noord-Koreaanse troepen enorme successen en werd zelfs de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel bezet. Nadat VN contingenten echter in Korea waren geland keerde het tij voor Kim Il Sung en het Noord-Koreaanse leger. Op 27 juli 1953 werd een wapenstilstand gesloten tussen het noorden en het zuiden en een (door beide zijden) streng bewaakte demarcatiezone ingesteld op de 38ste breedtegraad.

Hoewel Kim de oorlog duidelijk verloren had, werd de geschiedenis vervalst waardoor het leek alsof de Noord-Koreanen de strijd hadden gewonnen.

Na de oorlog
Na de oorlog werd de landbouw gecollectiviseerd en de nog bestaande particuliere bedrijven genationaliseerd. Tot de dood van Stalin in 1953 volgde Kim Il Sung duidelijk de Russische lijn van het stalinisme. Na de dood van Stalin en de crisis tussen de Sovjet-Unie en China besloot Kim voor geen van beide landen meer te kiezen en bepleitte hij een 'neutrale' koers: met China én met de USSR werden vriendschapsverdragen gesloten (1961). Kim zocht ook toenadering tot Zuid-Korea om over een eventuele hereniging te praten, maar die moesten dan vooral gunstig uitpakken voor Noord-Korea. Deze besprekingen en toenadering liep halverwege de jaren zeventig spaak.

In 1972 werd er een nieuwe grondwet aangenomen. Kim Il Sung werd president en bleef partijleider. De rol van de Koreaanse Arbeiderspartij werd sterk geaccentueerd. Kim bleef tot zijn dood in 1994 president.

Al direct na het aantreden van Kim als premier en partijleider van Noord-Korea in 1948 werden er standbeelden voor hem opgericht en gedichten geschreven om Kim te vereren als dank voor zijn inspanningen voor land en volk. Na de Koreaanse oorlog werd Kim 'De Grote Leider'. De persoonsverheerlijking nam in de jaren zeventig echter bizarre vormen aan. Kim Il Sung werd verheerlijkt alsof hij een goddelijk persoon was. Alle successen waren volgens de propagandisten het werk van het Koreaanse volk, maar toch vooral van de 'Grote Leider'. Het door Kim Il Sung ontwikkelde Juche Idee (een filosofie) benadrukte de samenwerking tussen volk en leider. Tevens benadrukte het de speciale kenmerken van het Koreaanse volk. (Het is niet zo moeilijk hierin enkele fascistische kenmerken te ontdekken.)

Communistische leiders, zoals de Roemeense dictator Ceausescu, raakten ge√Įnspireerd door de cultus rondom Kim en introduceerden soortgelijke persoonlijkheidsverheerlijkingen in eigen land.

Na de val van het communisme in Oost-Europa en in de Sovjet-Unie, moest Kim zich noodgedwongen richten op de Westerse landen, waaronder de VS. Hoewel economische hulp van het Westen werd geaccepteerd en de gesprekken over hereniging met Zuid-Korea weer op gang kwamen, bleef het stalinistische systeem van Kim overeind.

Kim Il Sung overleed op 8 juli 1994. Zijn zoon, Kim Jong Il werd zijn opvolger als partijleider en werd voorzitter van de Defensieraad. Omdat Kim Il Sung zo'n bijzondere persoon was, werd hij te ruste gelegd in een groot, speciaal voor hem gebouwd, mausoleum. Nog steeds brengen enorme mensenmassa's een bezoek aan het mausoleum om hem te eren. De regering besloot hem de titel van 'Eeuwige President' toe te kennen. Veelal wordt er nog gezegd dat hij 'de president' is, hoewel die functie is afgeschaft. De titel 'Eeuwige President' heeft een symbolische reden.

Bron: Wikipedia.

Een feestdag in Noord-Korea.

Zie ook