Wereld Feesten Almanak

Woensdag 10 februari 2016

Feest, viering, ritueel, gebruik en/of herdenking van vandaag


Datum: woensdag 10 februari 2016
Land / gebied: Wereld
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Soort: Religieus (Vasten)

Aswoensdag, de eerste dag na Carnaval, is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis.


Datum: woensdag 10 februari 2016
Land / gebied: Malta

De Bijbel beschrijft dat de apostel Paulus op het eiland Malta schipbreuk leed. Volgens de Maltezen was dat op 10 februari in het jaar 60 in St. Paul's Bay. De historische juistheid hiervan is echter niet aan te tonen.


Datum: maandag 8 t/m woensdag 10 februari 2016
Land / gebied: Tibet
Religie: Boeddhisme

Losar is het Tibetaanse Nieuwjaar en de belangrijkste feestdag in Tibet. De viering van Losar bestond al in de voor-boeddhistische tijd in Tibet.

Voorbereidende oefeningen met het lezen van teksten en meditatie beginnen gewoonlijk vijf dagen eerder. Ook vindt er in de huizen eerst een grote schoonmaak plaats, heeft de familie nieuwe kleren, worden ruzies bijgelegd en schulden vereffend. Er wordt als het ware een nieuw leven begonnen.10 februari is de 41ste dag van het jaar. Hierna volgen nog 324 dagen tot het einde van het jaar.

Vandaag geboren
 • 1958 Kim Andersen
 • 1950 Mark Spitz
 • 1946 Richard Ross
 • 1944 Sylvia Tóth
 • 1941 Carry-Ann Tjong-Ayong
 • 1937 Roberta Flack
 • 1930 Robert Wagner
 • 1929 Henk Heidweiller
 • 1910 Georges Pire
 • 1900 Jac. van Hattum
 • 1898 Bertolt Brecht
 • 1890 Boris Pasternak
 • 1889 Cor Ruys
 • 1882 Justin Gatlin
 • 1859 Frans Coeckelbergs