Wereld Feesten Almanak

Maandag 16 mei 2016

Feest, viering, ritueel, gebruik en/of herdenking van vandaag


Datum: maandag 16 mei 2016
Land / gebied: Nederland

Op de Dag van het Kasteel (ieder jaar op Tweede Pinksterdag) opent de Nederlandse Kastelenstichting samen met eigenaren en beheerders van kastelen de poorten van meer dan 80 buitenplaatsen en ruïnes voor het grote publiek.


Datum: zondag 15 en maandag 16 mei 2016
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Religie: Christendom
Soort: Religieus

PinksterenOp deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament. Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als "vurige tongen." De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Tevens wordt de geboorte van de (katholieke) kerk herdacht.

In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen kent Pinksteren tegenwoordig geen wereldse uiterlijkheden meer. Oude gebruiken zoals vanuit de nok van de kerk duiven loslaten en vurige ballen en bloemen naar beneden werpen, zijn in de loop der tijd verloren gegaan.16 mei is de 136ste dag van het jaar (de 137ste dag in een schrikkeljaar). Hierna volgen nog 229 dagen tot het einde van het jaar.

Vandaag geboren
  • 1966 Janet Jackson
  • 1956 Loretta Schrijver
  • 1953 Pierce Brosnan
  • 1950 Christian Lacroix
  • 1944 Billy Cobham
  • 1943 Wieteke van Dort
  • 1919 Liberace
  • 1905 Henry Fonda
  • 1891 Richard Tauber
  • 1609 Ferdinand van Oostenrijk