Wereld Feesten Almanak

Vrijdag 24 juni 2016

Feest, viering, ritueel, gebruik en/of herdenking van vandaag


Datum: vrijdag 24 juni 2016
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Soort: Folkloristisch, Religieus (Heiligendag)

Op deze dag herdenkt men de geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in de rivier de Jordaan doopte. Deze dag valt samen met het midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa wordt gevierd.

Op de avond van Sint Jan kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar en maakten met zijn allen een groot vuur. Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. Als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld.


Datum: vrijdag 24 juni 2016
Soort: Folkloristisch

Midzomer is de langste dag van het jaar. Het is een keerpunt, net als Midwinter. Bij het vieren van dit keerpunt was de traditie, die het feest op 24 juni had bepaald, belangrijker dan de wetenschap dat het solstitium hier in de loop der eeuwen steeds verder van afdwaalde. Het Sint-Jansfeest heeft vanaf de zesde eeuw midzomergebruiken naar zich toe getrokken en ertoe bijgedragen het Midzomerfeest door de eeuwen heen op dezelfde datum te houden. Ook bij andere gelegenheden komen sporadisch midzomergebruiken voor, maar in heel Europa is 24 juni altijd de belangrijkste datum geweest en gebleven.


Datum: vrijdag 24 juni 2016
Land / gebied: VenezuelaDatum: vrijdag 24 juni 2016
Land / gebied: Peru (Cusco)

Tijdens de Inti Raymi - het belangrijkste feest van de Inca's - wordt de winterzonnewende gevierd.


Datum: vrijdag 24 juni 2016
Land / gebied: Zweden

Midzomeravond wordt in Zweden gevierd op de vrijdag die het dichtst bij 21 juni valt. Overal in het land worden meibomen versierd met bladeren en bloemen. Per streek kan de meiboom er iets anders uitzien, maar de basis is een kruis met grote kransen aan de dwarslat. In Dalarna ziet men het provinciewapen in de top, in de kuststreken ook wel een schip. Als de meiboom versierd is en rechtop staat wordt er in een kring omheen gedanst, meestal onder begeleiding van accordeon- of gitaarmuziek. Enkele van de meest gezonden liedjes zijn: "Små grodorna," - "Prästens lilla kråka" en "Vi äro musikanter." De zaterdag erna heet midsommardagen (Midzomerdag).


Datum: maandag 6 juni t/m dinsdag 5 juli 2016
Land / gebied: Wereld (Moslims)
Religie: Islam
Soort: Religieus (Vasten)

Ramadan1-29/30 Ramadan. Vastenmaand. De Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender. Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld.

Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de koran vormden.24 juni is de 175ste dag van het jaar (de 176ste dag in een schrikkeljaar). Hierna volgen nog 190 dagen tot het einde van het jaar.

Vandaag geboren
 • 1987 Lionel Messi
 • 1973 Milouska Meulens
 • 1971 Dyab Abou Jahjah
 • 1962 Harry van Bommel
 • 1945 Colin Bluntstone
 • 1945 Betty Stöve
 • 1944 Jeff Beck
 • 1942 Mick Fleetwood
 • 1939 Vincent van Engelen
 • 1928 Yvan Delporte
 • 1896 Alex de Haas
 • 1888 Gerrit Rietveld