Wereld Feesten Almanak

Zondag 24 juni 2018

Feest, viering, ritueel, gebruik en/of herdenking van vandaag


Datum: zondag 24 juni 2018
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Soort: Folkloristisch, Religieus (Heiligendag)

Op deze dag herdenkt men de geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in de rivier de Jordaan doopte. Deze dag valt samen met het midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa wordt gevierd.

Op de avond van Sint Jan kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar en maakten met zijn allen een groot vuur. Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. Als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld.


Datum: zondag 24 juni 2018
Soort: Folkloristisch

Midzomer is de langste dag van het jaar. Het is een keerpunt, net als Midwinter. Bij het vieren van dit keerpunt was de traditie, die het feest op 24 juni had bepaald, belangrijker dan de wetenschap dat het solstitium hier in de loop der eeuwen steeds verder van afdwaalde. Het Sint-Jansfeest heeft vanaf de zesde eeuw midzomergebruiken naar zich toe getrokken en ertoe bijgedragen het Midzomerfeest door de eeuwen heen op dezelfde datum te houden. Ook bij andere gelegenheden komen sporadisch midzomergebruiken voor, maar in heel Europa is 24 juni altijd de belangrijkste datum geweest en gebleven.


Datum: zondag 24 juni 2018
Land / gebied: Nederland (IJsselstein) (Katholieken)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Soort: Religieus

De jaarlijkse Ommedracht wordt ieder jaar gehouden op de vierde zondag in juni. Vroeger liep men de Ommedracht op St. Jansdag (24 juni).


Datum: zondag 24 juni 2018
Land / gebied: Peru (Cusco)

Tijdens de Inti Raymi - het belangrijkste feest van de Inca's - wordt de winterzonnewende gevierd.


Datum: zondag 24 juni 2018
Land / gebied: Venezuela
24 juni is de 175ste dag van het jaar (de 176ste dag in een schrikkeljaar). Hierna volgen nog 190 dagen tot het einde van het jaar.

Vandaag geboren
 • 1987 Lionel Messi
 • 1973 Milouska Meulens
 • 1971 Dyab Abou Jahjah
 • 1962 Harry van Bommel
 • 1945 Colin Bluntstone
 • 1945 Betty Stöve
 • 1944 Jeff Beck
 • 1942 Mick Fleetwood
 • 1939 Vincent van Engelen
 • 1928 Yvan Delporte
 • 1896 Alex de Haas
 • 1888 Gerrit Rietveld