Wereld Feesten Almanak

Zondag 4 juni 2017

Feest, viering, ritueel, gebruik en/of herdenking van vandaag


Datum: zondag 4 en maandag 5 juni 2017
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Religie: Christendom
Soort: Religieus

PinksterenOp deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament. Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als "vurige tongen." De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Tevens wordt de geboorte van de (katholieke) kerk herdacht.

In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen kent Pinksteren tegenwoordig geen wereldse uiterlijkheden meer. Oude gebruiken zoals vanuit de nok van de kerk duiven loslaten en vurige ballen en bloemen naar beneden werpen, zijn in de loop der tijd verloren gegaan.


Datum: zondag 4 juni 2017
Land / gebied: Italië (Venetië)
Soort: Modern (Sportwedstrijd)

De Vogalonga is een 32 kilometer lange roeiwedstrijd die sinds 1974 op Pinksterzondag wordt gehouden in Venetië. De roeiwedstrijd over het Canal Grande is een protest tegen de vele vervuilende motorvaartuigen die de lagunestad dagelijks teisteren.


Datum: zondag 4 juni 2017
Land / gebied: Internationaal
Soort: Modern

Jaarlijks op 4 juni een internationale dag voor de kinderen die slachtoffer zijn van agressie.


Datum: zondag 4 en maandag 5 juni 2017
Land / gebied: Oost-Europa
Religie: Christendom (Orthodox christendom)
Soort: Religieus

Binnen het Orthodox christendom is Pinksteren het feest van de Triniteit. Het is een van de grote feesten waarin de theophanie, de Godsverschijning, wordt gevierd en het behoort bij de twaalf hoofdfeesten van de orthodoxe kerk, de Dodekaorton. Al deze feesten zijn gegroepeerd rond het grote feest der feesten, namelijk Pasen.


Datum: zondag 4 juni 2017
Land / gebied: Iran

Overlijden ayatollah KhomeiniJaarlijks op 4 juni wordt in Iran het overlijden van Ruhollah Musavi Khomeini herdacht. Khomeini (24 september 1902 - 3 juni 1989) was een Iraans ayatollah (de hoogste geestelijke rang binnen het sjiisme) en de leider van de Iraanse Revolutie in 1979.

Van 1979 tot 1989 stond hij aan de macht in Iran en vormde het land om naar een streng islamitisch-fundamentalistische staat.


Datum: zondag 4 juni 2017
Land / gebied: Zwitserland

In Zwitserland wordt Vaderdag op de eerste zondag van juni gevierd.


Datum: zondag 4 juni 2017
Land / gebied: Canada (militaire)
Soort: Traditioneel (Militair feest)

De dag van de strijdkrachten (Armed Forces Day / Journée Des Forces Armées) wordt elk jaar op de eerste zondag van juni gevierd. Geen nationale feestdag.4 juni is de 155ste dag van het jaar (de 156ste dag in een schrikkeljaar). Hierna volgen nog 210 dagen tot het einde van het jaar.

Vandaag geboren
  • 1969 Regi Blinker
  • 1968 Chris Van Tongelen
  • 1957 Felix Rottenberg
  • 1951 Yvonne van Rooy
  • 1937 Freddy Fender
  • 1927 André van den Heuvel
  • 1924 Dennis Weaver
  • 1878 Frank Buchman