Wereld Feesten Almanak


Dag van de Strijdkrachten
Datum:
jaarlijks op 20 januari


Dag van de Strijdkrachten

Datum: zaterdag 20 januari 2018
Land / gebied: Laos
Soort: Modern (Militair feest)
Laos Nationale feestdag. In 1949 werd op 20 januari de Lao Issara opgericht, voorloper van het Laotiaanse Bevrijdingsleger.

In Laos is na de militaire coup van 1959 het leger sterk vertegenwoordigd in alle politieke geledingen.

De oorsprong van Laos als eenheidsstaat gaat terug naar de opkomst van het koninkrijk van Lan Xang Hom Khao in de 14e eeuw. Het koninkrijk Laos splitste zich eind 18e eeuw in drie koninkrijken die onder het gezag vielen van Siam (Thailand). In 1893 werden deze koninkrijken ingelijfd bij het Franse Indochina. Het land herkreeg zijn onafhankelijkheid in 1954. In 1959 pleegde het leger een coup. De communistische beweging Pathet Lao ging ondergronds en ging in 1963 over tot gewapend verzet. In de jaren zestig van de vorige eeuw raakte Laos betrokken bij de Vietnamoorlog en werd zwaar getroffen door Amerikaanse bombardementen boven het "Ho Chi Minh-pad". In 1975 nam de Pathet Lao de macht over. Koning Savang Vathana werd afgezet en de Democratische Volksrepubliek Laos werd uitgeroepen. Sindsdien is het land geregeerd door de Laos Revolutionaire Volkspartij ("LPRP").

De grondwet van 1991 (de eerste sinds 1975) kent op papier een scheiding van machten, maar in werkelijkheid is Laos een communistische eenpartijstaat waarin de LPRP exclusieve macht heeft over alle staatsorganen. Aan het hoofd van de partij staat een Politbureau van 10 leden en een Centraal Comité van 53 leden. Partijcongressen worden elke vijf jaar georganiseerd. De LPRP is verantwoordelijk voor het beleid in brede zin; de regering voert het dagelijks bestuur. De ministerraad is het hoogste uitvoerende orgaan. De president is bevoegd om, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, de premier en overige leden van de ministerraad te benoemen en te ontslaan. De Nationale Assemblee bestaat uit één kamer met 109 gekozen zetels en is formeel aangewezen als wetgevend orgaan dat toezicht houdt op de regering. Het leger is - zoals in het gehele politieke spectrum - sterk in de Nationale Assemblee vertegenwoordigd.

Laos lijkt zich zeer langzaam te ontwikkelen in de richting van een meer open samenleving. Hoewel politieke hervormingen alleen mogelijk zijn binnen het éé npartijstelsel valt de laatste jaren enige vooruitgang te bespeuren. De Nationale Assemblee wint geleidelijk aan invloed, en in 2003 heeft een grondwetswijziging een onafhankelijker rechterlijke macht mogelijk gemaakt. Met de ondertekening van twee VN Mensenrechtenconvenanten in december 2000 is meer bereidheid ontstaan om mensenrechtenproblemen te bespreken. Corruptie is wijdverspreid en wordt officieel erkend als probleem. De Nationale Assemblee spreekt de regering hier ook openlijk op aan.

In maart 2006 heeft het achtste partijcongres van de LPRP plaatsgevonden. Daarbij werd luitenant-generaal Choummaly Sayasone benoemd tot nieuwe partijleider. Twee maanden later volgde na goedkeuring door de Nationale Assemblee de installatie van Choummaly tot president van Laos. Zoals gebruikelijk heeft het partijcongres van maart ook geleid tot een nieuwe regeringssamenstelling. In juni 2006 traden vijftien nieuwe bewindslieden aan, waaronder premier Bouasone Bouphavanh en minister van Buitenlandse Zaken Thongloun Sisoulith.

In een aantal dunbevolkte provincies doen zich van tijd tot tijd botsingen voor tussen het Laotiaanse leger en anticommunistische Hmong-strijders met onafhankelijkheidsaspiraties. Deze incidenten zijn voor de overheid weliswaar hinderlijk maar vormen geen bedreiging voor de stabiliteit van het land.

Een feestdag in Laos.

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel