Wereld Feesten Almanak


Geboortedag Mohammed al-Mahdi
Datum:
17 december 2018
6 december 2019


Geboortedag Mohammed al-Mahdi

Datum: vrijdag 6 december 2019
Land / gebied: Wereld (Sjiieten)
Religie: Islam (Sjiisme)
Islam 8 Rabi' al-Akhir. Mohammed al-Mahdi is de twaalfde en laatste imam van de alevitische en de meeste sjiitische moslims, de Twaalvers. Hij werd geboren op 8 Rabi' al-Akhir 232 van de islamitische jaartelling dat gelijk staat aan 1 december 846 van de westerse kalender. Zijn echte naam was Mohammed ibn al-Hasan ibn Ali. Hij wordt ook vaak de Verdwenen Imam genoemd. Zijn naam, al-Mahdi, betekent 'de door God geleide'. Hij wordt soms ook Mohammed al-Muntazar genoemd, wat 'de verwachte' betekent.

Volgens sjiieten en alevieten is Muhammad ibn al-Hasan een historisch persoon die echt heeft bestaan en de imam van deze tijd en de beloofde Mahdi, een 'messiasfiguur' die samen met Jezus Christus zal terugkeren. Hij zal eenheid brengen binnen de islam en zal weer vrede en gerechtigheid brengen in de wereld. Volgens sjiieten en alevieten leeft hij in 'verborgenheid' sinds 872, wat zo zal blijven zolang God het wil.

Mohammed al-Mahdi is een controversieel persoon en soennieten betwijfelen of hij bestaan heeft. De Twaalvers geloven dat Mohammed al-Mahdi werd geboren in 868 als zoon van Hassan al-Askari en zijn Byzantijnse slavin Narjis Khatun. Zijn geboorte werd echter geheimgehouden omdat de sjiieten en Hassan vervolgd werden. Over hem doen allerlei verhalen de ronde, vaak mythisch of bovenmenselijk. Alhoewel geloofd wordt dat hij nooit stierf is er een tempel voor hem in Samarra (Irak), naast die van zijn vader en grootvader.

Zie ook

Actueel