Wereld Feesten Almanak

Zondag 19 januari 2020


Datum: zondag 19 januari 2020
Land / gebied: Oost-Europa
Religie: Christendom (Orthodox Christendom)

Theofanie van de Heer (Openbaring van de Heer). De Orthodoxe Kerk viert jaarlijks op 19 januari de doop van Jezus Christus in de Jordaan. Een stem vanuit de hemel maakte toen openbaar, dat Jezus de Heer, de Messias is. Vanaf dat moment begon Jezus zijn openbare optreden. Het is een van de 'grote feesten' van het jaar van de Orthodoxe Kerk.

Andere christenen vieren met het overeenkomende Epifanie (Driekoningen, 6 januari) het bezoek van de drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. 'Theofanie' viert de doop en openbaring van Jezus Christus als de Messias en de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid.


Datum: zondag 19 januari 2020

World Day of Migrants and Refugees. In 1914 heeft de Rooms-Katholieke Kerk deze dag ingesteld als impuls voor een waardige en rechtvaardige opvang en integratie van migranten en vluchtelingen.

Niet te verwarren met de Wereldvluchtelingendag (20 juni) van de VN.


Datum: zondag 19 januari 2020
Land / gebied: Wereld

In 1949 heeft de Nationale Geestelijke Vergadering van de Baha'i-beweging in de Verenigde Staten besloten de derde zondag van januari uit te roepen tot 'Wereldreligiedag'. Op die dag worden priesters van alle godsdiensten in het zonnetje gezet. De eerste 'Wereldreligiedag' was op 15 januari 1950.


19 januari is de 19de dag van het jaar. Hierna volgen nog 346 dagen tot het einde van het jaar.


Vandaag geboren
  • 1949 Robert Palmer
  • 1948 Frits Spits
  • 1946 Dolly Parton
  • 1943 Janis Joplin
  • 1943 Margriet van Vollenhoven