Wereld Feesten Almanak

Woensdag 21 juni 2017


Datum: woensdag 21 juni 2017
Land / gebied: Noordelijk halfrond

De zomer begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 21 juni en eindigt (meestal) op 23 september. Het begin van de zomer (20 of 21 juni) is bepaald op basis van een afspraak.

Astronomisch gezien begint de zomer op de langste dag van het jaar (Midzomer), wanneer de zon het hoogste aan de hemel staat. Hierna worden de dagen korter en de nachten langer.


Datum: woensdag 21 juni 2017
Land / gebied: Noordelijk halfrond

Begin van de zomer. Het zomersolstitium valt jaarlijks op 21 juni (in schrikkeljaren op 20 juni). De werkelijk langste dag van het jaar, die veelal gevierd wordt op 24 juni (Sint Jansfeest).


Datum: woensdag 21 juni 2017
Land / gebied: Internationaal

21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag. Wereldwijd zijn er deze dag duizenden yoga-events.

Wereld Yoga Dag (International Yoga Day) wordt sinds de invoering in 2015 jaarlijks gevierd op 21 juni.


Datum: woensdag 21 juni 2017
Land / gebied: Frankrijk

Een muziekfeest dat in heel Frankrijk ieder jaar wordt gevierd op de langste dag van het jaar (21 juni), soms enkele dagen eerder of later. Wordt in heel Frankrijk gevierd op pleinen en straten, maar ook in openbare gebouwen als postkantoren, mairies en in hotels, scholen, universiteiten, ziekenhuizen en zelfs in gevangenissen.


Datum: woensdag 21 juni 2017
Land / gebied: Wereld

Wereldhumanismedag is een internationale feestdag en wordt gevierd op 21 juni, de langste dag van het jaar. Humanisten en humanistische organisaties komen bij elkaar voor lezingen, conferenties, picknicks en andere activiteiten. Ze vieren de waarden en idealen van het humanisme wereldwijd.


Datum: woensdag 21 juni 2017
Land / gebied: BoliviaDatum: woensdag 21 juni 2017
Land / gebied: Canada (Northwest Territories)Datum: woensdag 21 juni 2017
Land / gebied: Groenland
Soort: Constitutioneel

Ullortuneq is de Nationale Feestdag en Vlagdag van Groenland.


Datum: woensdag 21 juni 2017

In sommige Arabische landen wordt Vaderdag jaarlijks op 21 juni gevierd, de dag van het Zomersolstitium.


Datum: woensdag 21 juni 2017
Land / gebied: TogoDatum: zaterdag 27 mei t/m zondag 25 juni 2017
Land / gebied: Wereld (Moslims)
Soort: Vasten
Religie: Islam

1-29/30 Ramadan. Vastenmaand. De Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender. Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

RamadanHet vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld.

Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de koran vormden.


21 juni is de 172ste dag van het jaar (de 173ste dag in een schrikkeljaar). Hierna volgen nog 193 dagen tot het einde van het jaar.


Vandaag geboren
  • 1988 Beatrice Egli
  • 1965 Yang Liwei
  • 1955 Nijntje
  • 1952 Alicia de Bielefeld
  • 1951 Nils Lofgren