Wereld Feesten Almanak

Vrijdag 6 december 2019


Datum: vrijdag 6 december 2019
Land / gebied: Wereld
Soort: Religieus (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)

Sint NicolaasDit is gedenkdag (sterfdag) van de heilige Nicolaas. Sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw en was bisschop in het Zuid-Turkse stadje Myra. Zijn sterfdag (dus niet zijn geboortedag) was 6 december. Met Sinterklaas (ook bekend als 'Pakjesavond') op 5 december, komt de Sint bij de mensen thuis om aan kinderen cadeaus en snoepgoed te geven en viert men de 'verjaardag' van Sinterklaas.


Datum: vrijdag 6 december 2019
Land / gebied: Wereld (Sjiieten)
Religie: Islam (Sjiisme)

8 Rabi' al-Akhir. Imam Al Hassan zoon van Ali Al Askari werd geboren op 08-04-232 van de islamitische jaartelling dat gelijk staat aan 04-12-846 van de westerse kalender.


Datum: vrijdag 6 december 2019
Land / gebied: Marshalleilanden

Iedere eerste vrijdag van december is het 'Gospel Day' op de Marshalleilanden.


Datum: vrijdag 6 december 2019
Land / gebied: Finland

Na de Russische Oktober Revolutie riep het Finse parlement op 6 december 1917 de onafhankelijkheid uit. Deze onafhankelijkheid werd formeel door de Sovjet-Unie erkend in 1920 met het sluiten van een vredesverdrag tussen beide landen


Datum: vrijdag 6 december 2019
Land / gebied: Ecuador (Quito)

Tijdens de verovering door Spanje was de Incastad Quito in het tegenwoordige Ecuador, tot de grond toe afgebrand, en op 6 december 1543 opnieuw gesticht onder de naam 'Muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito'.


Datum: vrijdag 6 december 2019
Land / gebied: Ghana

Farmers' Day. Iedere eerste vrijdag van december.


Datum: vrijdag 6 december 2019
Land / gebied: Spanje
Soort: Constitutioneel, Nationale feestdag

De 'Dag van de grondwet' is een nationale feestdag van Spanje en wordt jaarlijks op 6 december gevierd.

Op 6 december 1978 stemde 92% van de Spaanse bevolking in met een nieuwe grondwet. Dit referendum was ingezet mede op initiatief van het nieuwe gekozen parlement en Juan Carlos I die, na de dood van dictator Franco, de Spaanse koning was geworden.


Datum: vrijdag 6 december 2019
Land / gebied: Nederland (Saba)

Iedere eerste vrijdag in december. Saba Day.


Datum: donderdag 5 t/m zondag 8 december 2019
Land / gebied: Brazilië (Natal)

Het grootste carnavalsfeest dat buiten de traditionele periode van Carnaval wordt gehouden, vindt begin december plaats in de Braziliaanse stad Natal.6 december is de 340ste dag van het jaar (de 341ste dag in een schrikkeljaar). Hierna volgen nog 25 dagen tot het einde van het jaar.


Vandaag geboren
  • 1977 Chanella Hodge
  • 1971 Richard Krajicek
  • 1971 Ryan White
  • 1947 Henk van Woerden
  • 1922 Guy Thys