Startpagina Leesidee Stichting EchelonStichting Beleven
 
VERHAAL
print ⇒
GROEP
5-6
THEMA
Volkswijsheden: de aard van iemand verandert niet, een vos verliest nooit zijn streken
SAMENVATTING
Een kat is op pelgrimstocht naar Mekka geweest en onderhoudt zich met de muizen. Is hij nu te vertrouwen of blijft het een snelle en slimme jager?
WERKVORMEN
- kringgesprek
- spreekwoorden bedenken
- tekenen
- maskers maken
- schrijfopdracht
LESOPZET
a. Vraag aan de kinderen of ze de zegswijze 'Een vos verliest nooit zijn streken' kennen en weten wat het betekent.
b. Vertel het verhaal.
c. Zijn de kinderen het eens met het verhaal. Klopt het dat iemand blijft zoals hij is of is het mogelijk dat iemand verandert.
d. Laat de kinderen zelf spreekwoorden en zegswijzen verzinnen of opzoeken die met dit verhaal te maken hebben. Bijvoorbeeld: ‘De aard van het beestje’, ‘Hij is een aartje naar zijn vaartje’, ‘Eens een dief altijd een dief’, ‘Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’, ‘De appel valt niet ver van de boom’.
e. Laat de kinderen zichzelf tekenen als een dier. Waarom heb je voor dat dier gekozen? Welk karakter heeft hun dier?
f. Laat de kinderen maskers maken van het dier dat ze denken dat ze zijn. Gebruik deze maskers voor een rollenspel. Maak groepjes en geef ze de opdracht een toneelstukje te bedenken waarin een van de dieren zijn ware aard verloochend en hoe de andere dieren daar op reageren. (Geen katten en geen muizen!)
g. Geef de kinderen een schrijfopdracht. Hoe denken ze dat het verhaal nu zal aflopen. Blijven de muizen wantrouwend tegenover de kat of leven kat en muis vanaf nu in harmonie met elkaar? Laat de kinderen het verhaal naar eigen idee afschrijven.
DOELSTELLING
- Kinderen leren kijken naar wie ze zelf zijn.
- Kinderen leren kijken naar wie de ander is.
- Taalvaardigheid: spreekwoorden en zelf een verhaal schrijven.
- De fantasie van de kinderen wordt gestimuleerd door ze het verhaal te laten afschrijven.

DE MUIS EN DE KAT
Op een mooie dag verspreidde zich een bijzonder nieuwtje onder de muizen: de kat vertrok op pelgrimstocht. Dat deed hun harten kloppen vol verwachting, want ze rekenden erop dat de kat bij zijn terugkomst spijt zou hebben en zou ophouden op hen te jagen.

Toen de kat terugkwam, besloten de muizen dan ook unaniem om hem te gaan feliciteren. Ze brachten alle cadeaus mee die gewoonlijk aan een hadji gegeven worden en kwamen in een lange rij achter elkaar bij hem binnen, ontroerd en een beetje bang tegelijk. Ze gingen in een kring om hem heen zitten (maar niet te dichtbij), bekeken hem goed en luisterden naar hem. De kat was aardig en vriendelijk en had zijn lange nagels ingetrokken. Bescheiden sloeg hij de ogen neer terwijl hij hun vragen beantwoordde.

De muizen vertrokken enthousiast en belegden dadelijk een grote vergadering. De jongeren riepen tegen iedereen die het horen wilde, dat het uit was met de oude oorlog, dat een nieuwe tijd zich aankondigde. Eindelijk brak het rijk van de universele liefde aan De kat was erg veranderd en voortaan konden zij als broeders met elkaar leven.

Maar een oude muis bracht hen tot zwijgen: "De kat is hadji geworden, dat is zeker. Hij draagt de tulband van een hadji, hij heeft de vriendelijkheid en de zenuwachtigheid van een hadji. Maar zijn blik is nog dezelfde; het is de scherpe blik van een kat. Als jullie het mij vragen, laten we dan op onze hoede zijn. Eén reis is niet genoeg om te veranderen wat de eeuwen gesmeed hebben."
HERKOMST
Marokko
BRON
"Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Dieren. Dierenverhalen uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie" uitgegeven door Lemniscaat, Rotterdam, 1990.
Leesidee + verhaal afdrukken

 
Leesidee is een gezamenlijk project van Stichting Echelon en Stichting Beleven