woensdag 27 oktober 2021

Volksverhalen Almanak

Raamvertellingen

Omschrijving: een raamvertelling is een verhaal dat als kader een of meer verhalen omsluit. Een raamvertelling is een verhaal dat de omlijsting vormt voor een aantal verschillende vertellingen en dat die vertellingen samenbindt. Voorbeelden van raamvertellingen zijn: * De Odyssee en deels ook de Aeneis; * De Indiase Pañcatantra en de Yoga Vasishtha; * De verhalen van Duizend-en-één nacht; * De Decamerone van Giovanni Boccaccio; * De Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer; * Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy van Multatuli

Resultaten 1 - 8 van 8