Wereld Feesten Almanak

Moslims

Islamitische feesten en vieringen

De islam kent veel vieringen, maar slechts twee feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest. De overige islamtische vieringen zijn religieuze hoogtijdagen met een serieuze ondertoon.

De data van deze feesten en vieringen worden berekend volgens een maankalender: de Hijra. Het islamitisch jaar volgt de Koran, die aangeeft dat de zon en de maan door Allah geschapen zijn, en dat de maan de tijdmaat aangeeft. De moslimkalender kent dus geen seizoensgebonden feesten en ook geen schrikkelmaanden. Vieringen als Islamitisch Nieuwjaar en Ramadan doorlopen daardoor alle seizoenen.

Het bepalen van de exacte aanvangsdatum van vieringen is soms moelijk. Voor belangrijke vieringen zoals het begin van de maand ramadan kijken sommige groepen moslims naar de kalender en andere naar de precieze maanstand. Voor deze laatste groep begint de viering op het moment waarop twee orthodoxe moslims de sikkel van de nieuwe maan waarnemen. Veel moslims richten zich naar het moment waarop de maan in hun geboorteland gezien wordt. Door het tijdverschil tussen de verschillende landen kunnen er nogal eens verschillen ontstaan in het tijdstip waarop een feest of viering begint.

Het kan dus gebeuren dat een feest of viering een dag later plaatsvindt dan op deze website vermeld wordt. Een islamtische dag begint na zonsondergang, op het moment dat de maan aan de hemel verschijnt. Dit betekent dat een islamtische dag alleen maar te projecteren is op twee dagen van de internationale kalender. De data op deze website geven aan dat op die dag het feest of de viering met de voorgaande zonsondergang begonnen is en op die dag doorgaat tot zonsondergang.

De belangrijkste islamitische feestdagen

Officieel beginnen feest- en gedenkdagen de voorgaande avond bij zonsondergang, wanneer volgens de Islamitische kalender een nieuwe dag begint. De hier gegeven datum is van de 'volle dag'.

Datum:
11 september 2018
1 september 2019
20 augustus 2020
1 Muharram. Op de eerste dag van de islamitische maand Muharram begint het Islamitisch Nieuwjaar en herdenken moslims dat de profeet Mohammed en zijn volgelingen in het jaar 622 n. Chr. de stad Mekka verlieten en naar Medina verhuisden.

Muharram (Islamitisch Nieuwjaar)
Het is voornamelijk een feestdag die gevierd wordt in de moskee. Met Asjoera (De tiende dag) wordt pas echt nieuwjaar gevierd.

Lees ook:
Het leven van Mohammed


Datum:
20 september 2018
10 september 2019
29 augustus 2020
10 Muharram. Asjoera (ook wel Ashura) is de tiende dag van de eerste maand van het islamitisch jaar: 10 Muharram. Nadat op 1 Muharram (Islamitisch Nieuwjaar) in de moskee het kerkelijke jaar is begonnen, wordt op deze dag pas echt nieuwjaar gevierd.

Asjoera is een dag van tegenstellingen, er heerst blijdschap om de dingen die moeten komen en verdriet om de dingen die voorbij zijn gegaan. Het wordt volgens de islam aanbevolen om een dag te vasten. Het is toch ook een gezellige dag, want veel mensen zoeken elkaars gezelschap op. Niet alleen in huis, maar ook op straat.

Lees ook:
Een onmogelijke opgave
Noach en de ark
Tien dinar


Datum:
21 november 2018
10 november 2019
29 oktober 2020
12 Rabi' al-Awwal. Geboorte van de profeet. Op deze dag vieren moslims de geboortedag van de profeet Mohammed: Mevlid Kandili of Veladet Kandili (Turks), Moeloed an-nabi (Marokkaans) of Milaad en-nabi (Surinaamse en Molukse moslims).

Mohammed werd geboren in ± 570 van onze jaarrekening. Die gebeurtenis wordt door alle moslims uitbundig gevierd. Er wordt speciaal (zoet) eten bereid en gezongen en de gelovigen gaan 's avonds naar de moskee. Daar wordt dan gesproken over de profeet, over het islamitische geloof en er wordt uit de Koran gelezen.

Lees ook:
De haan van Moeloed
Het leven van Mohammed
Papa, wat is een moslim?


Datum:
22 maart 2018
14 maart 2019
27 februari 2020
Regaib Kandili (Turks). De eerste nacht van donderdag op vrijdag van de 7e maand Radjab. Turken herdenken de ontvangenis van de profeet Mohammed. Ze vasten en staan er in de moskee uitvoerig bij stil dat de moeder van Mohammed in deze nacht zwanger werd van de profeet.


Datum:
13 april 2018
3 april 2019
22 maart 2020
27 Radjab. Hemelreis van de profeet Mohammed. De 27ste van de islamitische maand Radjab is de nacht van de reis van de profeet Mohammed van Mekka naar Jeruzalem, en zijn daaropvolgende reis naar de hemel.

Deze miraculeuze gebeurtenis wordt 's avonds in de moskee, in de 'gezegende nacht' herdacht. Al Isra' wal Miraj.

Lees ook:
Het leven van Mohammed


"Geprezen zij Hij die Zijn dienaar een reis liet maken van de heilige moskee naar de verste moskee waarvan Wij de omgeving gezegend hebben om hem iets van Onze tekenen te tonen. Hij is de Horende, de Doorziende."

Soerat al-Israa, koran 17:1
Datum:
1 mei 2018
21 april 2019
9 april 2020
De 14e nacht van de islamitische maand Sja'baan wordt Lailat-ul-Baraat genoemd. Allah stelt in deze nacht vast wie er in het komend jaar zullen sterven en wie er geboren zullen worden.

Het is een nacht van gebed en meditatie, vergeving van zonden en bepaling van het lot. Deze gebeurtenis wordt ook wel 'nacht van de vergeving' genoemd, er wordt aan Allah gevraagd de gestorven hun zonden te vergeven. In de moskee wordt ook druk gebeden ter voorbereiding van de Ramadan die twee weken later begint.


Datum:
16 mei t/m 14 juni 2018
6 mei t/m 4 juni 2019
24 april t/m 23 mei 2020
1-29/30 Ramadan. Vastenmaand. De Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender. Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

RamadanHet vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld.

Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de koran vormden.

Lees ook:
Kariem en Ali doen ook mee
Zomaar een dag in de Ramadan
Papa, wat is een moslim?
Het leven van Mohammed
Suikerfeest bij ons thuis


Datum:
11 juni 2018
1 juni 2019
20 mei 2020
27 Ramadan. Laylat al-Qadr / Shab-e-Qadr. Dit is de 27ste en allerheiligste nacht van de islamitische vastenmaand Ramadan. Openbaring van de koran aan de profeet Mohammed. Ook wel genoemd 'de waardevolle nacht' of 'nacht van de goddelijke beschikking', soms ook vertaald als 'nacht van goddelijke maat der dingen'.


Datum:
15 t/m 17 juni 2018
5 t/m 7 juni 2019
24 t/m 26 mei 2020
1 Sjawwaal. Op de 1ste dag van de tiende maand, viert men het Suikerfeest, Eid al-Fitr ('Id al-Fiṭr), het 'feest van het breken van de vasten'. Het einde van de Ramadan. Het exacte begin is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. De hier gegeven datum is de datum van de volle dag. Het Suikerfeest begint op de dag ervoor bij zonsondergang.

Het Suikerfeest, ook wel het kleine feest, (Turks: Şeker Bayramı) is de uitbundigste gebeurtenis in het islamitisch jaar. Na dertig dagen overdag niet gegeten, gedronken, gerookt of gevreeën te hebben wordt de traditionele Ramadan (Vastenmaand) afgesloten.

Lees ook:
Suikerfeest bij ons thuis
Papa, wat is een moslim?
Het leven van Mohammed


Datum:
19 t/m 23 augustus 2018
9 t/m 13 augustus 2019
28 juli t/m 1 augustus 2020
8-12 Dhu 'l-Hijja. De Hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere volwassen moslim die daartoe de middelen heeft ten minste eens in zijn leven moet verrichten. De Hadj vindt altijd plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslimkalender.

De Hadj brengt hem naar de plaats waar Mohammed de islam heeft gepredikt. Mohammeds 'afscheidsbedevaart' in zijn sterfjaar werd het voorbeeld voor het huidige hadj-ritueel. De relatie met de persoon van Mohammed is voor de moslim een belangrijk aspect van de Hadj. Dit blijkt onder meer uit het bezoek dat veel pelgrims na afloop brengen aan Mohammeds graf in Medina.

Lees ook:
De beproeving van Abraham
De witte slang van Sidi Moussa
De kat op pelgrimstocht
De muis en de kat
De race naar Mekka


Datum:
20 augustus 2018
10 augustus 2019
29 juli 2020
9 Dhu 'l-Hijja. Op de negende dag van de maand Dhu 'l-Hijja (de bedevaartsmaand van de islamitische kalender) is de 'Dag van Arafa' (Yawm 'Arafah), een grote en belangrijke dag voor de moslims op Hadj (Bedevaart naar Mekka).

Arafa
De gelovigen trekken hun witte Ihraam-kleding aan en verblijven van 's middags tot na zonsondergang op de Vlakte van Arafat. Dit is een moment van bespiegeling en wordt beschouwd als het hoogtepunt van de Hadj. Het verblijven op de berg Arafat behoort tot de pilaren van de Hadj en dient dus verricht te worden (het is zelfs de belangrijkste pilaar van de Hadj).


Datum:
21 t/m 23 augustus 2018
11 t/m 13 augustus 2019
30 juli t/m 1 augustus 2020
10-12 Dhu 'l-Hijja. Het Offerfeest (Eid al-Adha, 'Slachtfeest', 'Feest van Ibrahiem' of 'Schapenfeest') is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de twaalfde maand van de islamitische kalender.

Het is het feest van het offer van Abraham. Iedere moslim die er geld voor heeft slacht op de eerste dag van het Offerfeest een schaap - en dat is niet goedkoop (ca. € 300).

Tevens het einde van de Hadj (Bedevaart naar Mekka). De dag voor het Offerfeest is een dag van bezinning, vasten en liefdadigheid (Arafa).

Lees ook:
De beproeving van Abraham


Sjiitische feest- en gedenkdagen

Naast bovengenoemde dagen, herdenken sjiieten de geboorte- en sterfdagen van de twaalf imams (de nakomelingen van de profeet Mohammed via zijn dochter Fatima).

Datum:
8 maart 2018
26 februari 2019
15 februari 2020
Jaarlijks op 20 Jumada 'l-Akhira (de zesde maand van de islamitische kalender). Fatima dochter van Mohammed werd geboren op 20-06-05 van de islamitische jaartelling dat gelijk staat aan 27-07-604 van de westerse jaartelling.

Moederdag (ook wel: Vrouwendag) in Iran en andere moslimlanden.


Datum:
30 augustus 2018
20 augustus 2019
8 augustus 2020
Ook: Eid al-Ghadeer. Jaarlijks op 18 Dhu 'l-Hijja. Feestdag ter herinnering aan het aanwijzen van Ali ibn Abi Talib als opvolger van de profeet Mohammed.


Datum:
30 oktober 2018
19 oktober 2019
7 oktober 2020
Sjiitische gedenkdag. Veertig dagen na Asjoera (op 20 Safar) wordt op deze dag het martelaarschap van Hussein, de kleinzoon van de profeet Mohammed, herdacht, die op 10 Muharram is overleden tijdens de slag bij Kabala.