vrijdag 12 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De vogel Milcham


De vogel MilchamDe grote koning van Babyion, Nebukadnesar, vroeg eens aan de zoon van Sirach, Jesus genaamd: "Hoe komt het toch dat de Engel van de Dood macht heeft over alle schepsels, alleen niet over de vogel Milcham?"
De grote wijze dacht na en sprak toen: "Toen Eva van de Boom der Kennis had gegeten, gaf ze Adam daarvan. En hij at van die vrucht. Toen zag ze dat alle andere schepsels van God nog in onschuld leefden. Dat kon Eva niet verdragen en daarom gaf ze alle schepsels ook van die vruchten. En zij gehoorzaamden haar en aten. Zo moesten zij ook de dood sterven. Opeens zag zij de vogel Milcham en riep hem toe: "Eet toch ook van deze vrucht!"
Maar de grote vogel antwoordde haar: "Eva, is het niet genoeg dat jij voor de Heer hebt gezondigd en alle schepsels daar ook toe hebt gebracht? Zij moeten nu allen sterven. Maar ik doe daar niet aan mee!"
Toen klonk er een stem uit de hemel: "Eva, Adam, jullie hebben Mijn gebod overtreden en nu verleiden jullie de vogel Milcham. Hem heb Ik geen gebod gegeven, maar aan jullie is hij ook niet gehoorzaam. In eeuwigheid zal hij niet sterven, hij niet en geen enkele vogel van zijn geslacht!"
Toen schiep God de Engel van de Dood. De Engel keek in het rond en zag alle schepsels. Hij sprak tot God: "Heer van de Wereld, geef mij de vrijheid alle schepsels te doden, ieder op zijn tijd." En de Heer van de Wereld sprak: "Ik geef ze allen in je hand, alleen de vogel Milcham en zijn geslacht zullen niet sterven." Toen sprak de Engel van de Dood: "Geef ze dan een apart rijk, want zij zijn de rechtvaardigen." Toen gaf de Heer van de Wereld aan de Engel van de Dood de opdracht een grote stad te bouwen voor de vogel Milcham. God sloot de poort van deze stad en sprak: "Over deze stad zal geen zwaard regeren. Nooit zal de Dood hier binnenkomen tot aan het einde der tijden."
En tot nu toe woont de vogel Milcham daar. Zijn geslacht vermeerdert zoals bij alle andere schepsels. Duizend jaar leeft hij en als deze duizend jaar om zijn, vat zijn nest vlam. Het verbrandt alle vogels. Er blijft maar één ei over. Daar komt een kuiken uit en zo leeft de vogel verder.
Anderen zeggen dat na duizend jaar zijn lichaam verschrompelt en hij zijn veren verliest. Hij ziet er dan weer uit als een kuiken, dat groeit. Hij krijgt opnieuw veren en algauw stijgt de herboren Milcham omhoog als een adelaar. Hij kent de Dood niet."
*   *   *
Samenvatting
Een Joods verhaal over de onsterfelijke vogel Milcham (Feniks). Een Joods verhaal over het paradijs en de onsterfelijke vogel Milcham. Deze heeft het eeuwige leven en herrijst uit zijn eigen as, zoals we ook kennen van de vogel Feniks (Phoenix).
Toelichting
Uit 'Die Sagen der Juden', verzameld en bewerkt door Micha Josef bin Gorion (Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1962). Het verhaal speelt in de tijd van Adam, de eerste mens. Jesus, de zoon van Sirach, aan wie het verhaal toegeschreven wordt, leefde ca. 190 v. Chr.
Zie ook De vogel Feniks van Hans Christian Andersen, het Chinese sprookje De Feniksberg en de Egyptische mythe Vogel van de zon.
Zie ook het verhaal De vos en de wezel dat het vervolg is van dit verhaal.
Trefwoorden
Basisinformatie
Bron
"Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Dieren. Dierenverhalen uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie" uitgegeven door Lemniscaat, Rotterdam, 1990.
Populair
Verder lezen