maandag 22 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De vos en de vissen


Een vos wandelde eens langs de oever van de rivier. Toen zag hij dat de vissen samenschoolden en van de ene plek naar de andere zwommen. En hij vroeg hun: "Voor wie zijn jullie bang?" De vissen antwoordden: "Voor de netten en de hengels, die de mensen uitwerpen om ons te vangen."
Toen zei de vos tegen hen: "Als jullie willen, kom dan naar boven op het droge en wij zullen weer met elkaar leven, zoals onze voorvaderen hebben geleefd."
Maar de vissen zeiden tegen hem: "Ben jij diegene, over wie wordt verteld dat hij de slimste van de dieren is? Je bent gewoon een onnozele hals! Als wij al bang in ons eigen element zijn, hoeveel te meer zullen wij dat dan zijn waar wij moeten sterven!"
*   *   *
Samenvatting
Een joods-verhaal uit de Joodse traditie. Een vos voert een gesprek met een schol vissen. Wanneer hij erachter komt waar ze bang voor zijn, geeft hij wel een heel vreemd advies.
Toelichting
Veel joodse verhalen komen uit de mondelinge geloofsleer die pas later is opgeschreven in bijvoorbeeld de talmoed (400 na Chr.) en de midrasj-verzamelingen (van 400 na Chr. tot 1350 na Chr.). Dit verhaal komt uit de talmoed.
Trefwoorden
Basisinformatie
Populair
Verder lezen