woensdag 7 juni 2023

Volksverhalen Almanak


Anansi de spin

Anansi in Ghana, Jamaica, Suriname en de Antillen.

Anansi is een mythische spin uit volksverhalen uit West-Afrika en de Caraïben. Kenmerkend voor de Anansi-verhalen is dat Anansi zijn tegenstanders steeds te slim af is.

De oorspronkelijke Anansi-verhalen komen uit Ghana in West-Afrika. 'Anansi' is een woord uit de taal van de Ashanti dat 'spin' betekent. Door Afrikaanse slaven werden de verhalen meegevoerd naar Amerika, waar de verhalen deel uit gingen maken van de cultuur van onder andere Suriname, de Nederlandse Antillen en Jamaica.

In Suriname worden de verhalen over Anansi 'Anansi-Tori' genoemd. Bij de Ashanti heten ze 'Anansasem'.