donderdag 25 juli 2024

Volksverhalen Almanak


Het mannetje in de maan

Als je naar de maan kijkt, blijken er lichte en donkere plaatsen te zijn. In de oudheid hield men deze donkere plaatsen voor zeeën. Thans weten we dat het hier om vlaktes gaat, waar het zonlicht anders wordt teruggekaatst. De donkere plaatsen riepen beelden op. Sommigen zagen hierin het beeld (gezicht) van een mannetje, anderen de afbeelding van een mannetje met een bos hout op de rug. Zodoende kwam het begrip "mannetje in de maan" (of: "mannetje op de maan") in omloop.
Het motief van het mannetje in de maan wordt gebruikt in verhalen en gedichten en kent een grote verspreiding. Ook in veel mythologieën wereldwijd wordt aan de maan een personage toegekend.
In China en veel andere landen ziet men geen mannetje maar een haasje. Wie goed kijkt, zal het dier herkennen. Het zit rechtop, kijkt naar links en zijn oren steken achteruit.

Populair
Verder lezen