woensdag 7 juni 2023

Volksverhalen Almanak


Historische verhalen

Omschrijving: een historisch verhaal is een fictief verhaal, waarin een tijdperk uit de geschiedenis, historische feiten of historische personen het onderwerp vormen. Het gaat over een periode die, vanuit het standpunt van de auteur gezien, is afgesloten.

Resultaten 1 - 15 van 15