zaterdag 13 juli 2024

Volksverhalen Almanak


Drievoudige moord in het Koekangerveld


O, gruwel stuk daar afgespeeld,
Op Drenthe's grondgebied.
Een afschuw klinkt uit ieder woord,
Een drietal mensen zijn vermoord.
O, gruwelstuk, zoo ongehoord,
Als men het zelden hoort. (bis)
't Was Hendrik Bakker, handelsman,
In wolvee, best bekend.
Zijn schapen had de man verkocht.
Daarna zijn woning opgezocht.
Het snoode plan was toen gewrocht;
Zijn leven was verkocht. (bis)
Zijn geld was drijfveer van zijn dood,
Want diefstal is gepleegd.
Hendrikje Bierman, o hoe snood!
Die dag'lijks Bakker hulpe bood,
Moest hem ook volgen in de dood;
Toen 't eerste was gepleegd. (bis)
Men vond met afgesneden hals,
Dat tweetal mensen dood.
O, moordenaar, waar is uw rust.
Al is door 't geld uw ziel gesust.
Eens zijt g' uw gruweldaad bewust;
En is uw zielsangst groot. (bis)
Een 20 jarig knaapje nog,
Jan Winters nam de vlucht.
Doch, 't beulswerk was nog niet volbracht
Ook die knaap moest nog omgebracht,
O beul, of beulen wat u wacht,
Uw rust nam ook de vlucht. (bis)
Zo viel door snoodaards handen dan,
Een zestig jarig man,
En in de kracht van 't leven viel,
Zijn huishoudster, die trouwe ziel,
En Jan die ook aan d'aard ontviel,
Die 't niet uitbrengen kan. (bis)
Doch, eenmaal staat dit gruwelstuk,
Hun helder voor de geest,
Als dat ontwaakt, wat schijnbaar slaapt,
Als hun die doodwond tegen gaapt,
Als 't moordtoneel beneemt hun slaap
Voor eigen schaduw vreest. (bis)
Koekange, Drenthe's grondgebied,
Die vreeselijke moord,
Zij spoorslag voor uw waakzaamheid.
Blijf van die gruwelen bevrijd,
Opdat steeds klinke wijd en zijd,
't Wordt nimmermeer gehoord. (bis)
*   *   *
Samenvatting
Een lied uit Drenthe.
Toelichting
In het bos van Boswachterij Ruinen ten westen van Hoogeveen staat vlakbij de parkeerplaats aan de Koekangerveldweg een oude eik met daarnaast een plakkaat (coördinaten: 52.720421, 6.366694). Op het plakkaat staat de volgende tekst:
Achter deze eik stond het huisje waarin, in de nacht van 2 op 3 september 1909 een drievoudige roofmoord werd gepleegd. De slachtoffers waren Hendrik Bakker 60 jaar, zijn 30 jarige huishoudster Hendrikje Bierman en de 20 jarige knecht Jan Winters.
Roof was het motief. Bakker had de vorige dag een koppel schapen verkocht voor ƒ 300,00. Het geldbedrag werd teruggevonden. Maar van de daders ontbrak ieder spoor.
Het onderzoek door de politie kwam pas de dag erna op gang. Toen waren er al veel sporen uitgewist door de nieuwsgierige kijkers die in en uit liepen. Veel verdachten werden aangehouden, maar de dader is nooit gevonden.
Op deze moord is, zoals toen gebruikelijk was, een lied gemaakt, dat veel op kermissen werd gezongen. Het was op de wijs van: Wij leven vrij, wij leven blij.
Drievoudige moord in het Koekangerveld
Woning van Hendrik Bakker omstreeks 1909. Hij werd hier met z'n huishoudster Hendrikje Bierman en een knechtje Jan Winters vermoord. Deze plek ligt nu in het Staatsbos.

Historische Vereniging De Wijk-Koekange
www.historiedewijkkoekange.nl
Staatsbosbeheer Zuidwest Drenthe
www.staatsbosbeheer.nl
Trefwoorden
Basisinformatie
Populair
Verder lezen