dinsdag 16 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De man zonder hersens


Op een dag gingen twee mannen op pad om hout te hakken. Het was winter en ze hadden het hout nodig om vuur te maken in hun huizen. Toen ze de weg naar het bos namen zagen ze voetsporen van een leeuw op het pad.
"Laten we teruggaan," zei de ene man tegen de andere. "We kunnen op een andere dag terugkomen om hout te hakken." - "Er is geen teken van de leeuw zelf," zei de andere man. "Waarschijnlijk is de leeuw al lang ver weg." De twee vervolgden toen hun weg naar het bos waar ze allebei veel hout kapten en dit opbonden met touw.
Toen het tijd was om terug te gaan naar het dorp zei de ene man tegen de andere: "Laten we een andere weg terug naar huis nemen voor het geval de leeuw ons staat op te wachten." - "Nee, dit is de kortste weg naar huis," zei de andere man, "en mijn vrouw verwacht mij op tijd terug."
Maar de eerste man stond erop dat hij via een lange weg om het dorp heen wilde gaan omdat hij bang was om de leeuw tegen te komen. "Voor de veiligheid ben ik liever wat meer tijd kwijt om terug te gaan naar het dorp," zei hij. Zodoende ging de eerste man op weg, over een rotsachtig pad dat hem door de bergen leidde. De tweede man die snel thuis wilde zijn, ging via dezelfde weg terug als zij die ochtend waren gekomen - en daar, midden op het pad stond de leeuw.
"Goedenavond," zei de leeuw. "Ik verwachtte al dat u hier langs zou komen." - "Ook goedenavond," zei de man, hoewel zijn stem een beetje trilde. Hij was niet gewend tegenover leeuwen te staan. "Ik ben erg gelukkig," zei de leeuw. "Ik heb me de afgelopen dagen niet erg lekker gevoeld, zie je. Er is me verteld dat ik de hersenen van een mens moet eten om te genezen. En, ben ik nu niet gelukkig dat u juist op dit moment langs komt?" En de leeuw liep langzaam op de man af.
De man dacht snel na en antwoordde: "O, meneer de Leeuw, dan moet ik u helaas teleurstellen. U spreekt namelijk met een man zonder hersens, ziet u. Als ik hersens zou hebben, dan zou ik niet langs deze weg zijn teruggegaan, omdat we vanochtend alleen op dit pad je voetsporen zagen. De andere houthakker die bij me was - degene met de hersens - is nu op weg terug naar het dorp via het bergpad."
"O, fijn dat je me dat vertelt," zei de leeuw. Hij verliet de man en ging op weg naar de berg.
*   *   *
Samenvatting
Een dierensprookje uit Egypte. Twee houthakkers kruisen het pad van een leeuw, degene die het meest voorzichtig is, neemt de veilige weg. Als de andere man de leeuw tegenkomt stuurt hij de leeuw naar de weg die zijn collega genomen heeft.
Trefwoorden
Basisinformatie
Populair
Verder lezen