zaterdag 13 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De wilde jacht


Er was eens een oude boer die maar een zoon had, aan wie hij weinig plezier beleefde. Hij liet zijn oude vader maar werken en verdeed zijn tijd aan drinken en jagen. Vooral jagen was zijn grootste lust. Alleen als hij honger had of zijn honden moest voeren, kwam hij thuis. Noch de vermaningen van zijn vader noch de smeekbeden van zijn moeder, konden hem er toe brengen thuis een kalm en werkzaam leven te leiden.
Toen hij een keer thuis kwam, vond hij zijn vader ziek in bed en zijn moeder in diepe verslagenheid. 's Nachts werd het heel ernstig met de zieke en de volgende dag was de oude man stervende. Wat de zoon evenwel niet belette alles in gereedheid te brengen voor een nieuwe tocht. Terwijl hij hiermee in het achterhuis bezig was, riep zijn vader hem met zwakke stem bij zich, om hem nog voor het laatst op zijn plicht te wijzen. Maar de zoon deed alsof hij niets hoorde. Zijn moeder kwam bij hem met tranen in de ogen, om hem te smeken bij vader te komen en thuis te blijven. Hij keerde zich wrevelig om, floot zijn honden en trok het woud in.
De grijsaard op zijn sterfbed hoorde dit met smart, zuchtte diep en sprak: "Zo zal je dan voor eeuwig jagen." Toen zonk zijn hoofd op het kussen en stierf hij. Na de begrafenis trok de moeder bij een familielid in en in de nacht nadat ze vertrokken was, verzonk het huis, met al wat er bij behoorde. Niemand weet meer te zeggen waar het gestaan heeft. De zoon doolde vanaf die dag rusteloos rond en kon zijn ouderlijk huis nooit weer vinden.
's Nachts hoort men hem dikwijls door het bos gaan, roepend om erbarmen. Voor hem uit rennen zijn honden en achter hem aan komt een drom van weerwolven en geesten en dan siddert het hele bos. De omtrek davert van geblaf en gehuil, alsof er duizenden ongelukkige geesten, door honden of wolven vervolgd, gillend en jammerend door het woud trekken. Dat is de wilde jacht…
*   *   *
Samenvatting
's Nachts davert er een vervloekte jager door het bos met zijn gevolg van honden, geesten en weerwolven. Een Gelderse sage. Een jongen heeft alleen maar aandacht voor het jagen. Zelfs als zijn vader op sterven ligt gaat hij liever op jacht. Zijn vader vervloekt hem en zegt: "Jij zal voor eeuwig jagen." Sindsdien hoor je de jager dikwijls 's nachts door het bos daveren met zijn gevolg van honden, geesten en weerwolven...
Toelichting
De wilde jager is een in verschillende varianten algemeen in Noordwest Europa voorkomende sage en een overblijfsel van het geloof van de Germanen. Het is Wodan met zijn raven en wolven en de geesten van de verstoten goden en godinnen.
Verhaal zeer geschikt om in het bos te vertellen tijdens een flinke storm en/of onweersbui (de wilde jacht).
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen