vrijdag 14 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Sagen

Omschrijving: een sage is een mondeling overgeleverde volksvertelling die gepresenteerd wordt als een waar gebeurd verhaal. Het woord 'sage' (= was gesagt wird, wat gezegd wordt) wijst reeds op het belang van de mondelinge overdracht. Een sage heeft, in tegenstelling met het sprookje en de mythe, een historische kern, vaak met tijds- en plaatsaanduidingen. Doordat sagen doorverteld werden, kwamen ook hoe langer hoe meer vervormingen voor. De oudste sagen zijn de Oud-IJslandse saga's die opgetekend werden tussen de 12de en de 14de eeuw. Ze handelen vaak over koningen en helden.

Resultaten 1 - 25 van 299

Pagina    1    2    3    4    5    Volgende


Pagina    1    2    3    4    5    Volgende
Populair
Verder lezen