vrijdag 14 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Een slimme man


Op een dag ging een man op weg met drie dingen: een geit, een luipaard en een mand vol cassave. Ze reisden drie dagen. Tijdens deze reis aten noch de man noch de dieren iets en ze kregen alledrie ongelooflijke honger. Ze reisden zo ver totdat ze een grote rivier bereikten. Er was een wet ingesteld die te maken had met het oversteken van deze rivier: een persoon mag per overtocht slechts één lading tegelijk meenemen.
De man bereikte de rivier en wilde oversteken met de geit, de luipaard en de mand vol cassave. Als de man de rivier oversteekt met alleen de mand vol cassave, zal hij de geit en de luipaard samen moeten achterlaten en zal de luipaard de geit opeten. Als hij de rivier oversteekt met alleen de luipaard, moeten de cassave en de geit samen achterblijven, en zal de geit de cassave opeten.
Wat moest hij doen?
Toen de man de oversteekplaats van de rivier bereikte en hem de wet werd uitgelegd, stak hij eerst de rivier over met de geit en bond hem vast aan de overkant voordat hij terugkeerde om de luipaard te halen. Toen de man met de luipaard de rivier was overgestoken, maakte hij de geit los en ging hij samen met de geit weer terug om hem aan de andere oever vast te binden. Toen nam hij de mand vol cassave en stak daarmee de rivier over en zette die aan de overkant naast de luipaard die er toch niet van zou eten. Toen stak hij de rivier nog een keer over, maakte de geit los en bracht hem als laatste naar de overkant. Toen vervolgde de man zijn reis met alledrie zijn bezittingen.
Deze man liet slimheid zien door te voorkomen dat de dieren elkaar op zouden eten. Hij bereikte veilig en wel zijn bestemming met zijn drie bezittingen. Dat is waarom slimheid wenselijk is.
*   *   *
Samenvatting
Een Afrikaans verhaal over waarom slimheid wenselijk is. Een man komt met een geit, een luipaard en een mand vol cassave bij een rivier. Hij mag per overtocht slechts één ding tegelijk meenemen. Hoe voorkomt hij dat de luipaard de geit eet of de cassave door de geit wordt opgegeten?
Toelichting
Een Mende-verhaal, opgetekend in Freetown, Sierre Leone, Afrika, 1960. Op de Volksverhalen Almanak zijn diverse verhalen te vinden met hetzelfde motief. Twee ervan zijn: De dood van het hennetje en Strohalm, boontje en kooltje vuur.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Bron
"Royal Antelope and Spider: West African Mende Tales," Marion Kilson, The Press of The Langdon Associates, Cambridge, Massachusetts, 1976.
Populair
Verder lezen