zaterdag 25 mei 2024

Volksverhalen Almanak


Knoest en zijn drie zonen


Tussen Werrel en Soest woonde eens een man, en die heette Knoest en die had drie zoons. De ene was blind, en de tweede was lam en de derde was poedelnaakt. En ze gingen eens door het land, en toen zagen ze een haas. De blinde schoot hem, de lamme ving hem op, en de poedelnaakte stak hem in zijn zak. En toen kwamen ze bij een machtig groot meer, en daar voeren drie scheepjes op, en 't ene voer en 't tweede zonk, en het derde, daar zat geen bodem in. En in 't scheepje waar geen bodem in zat, daar gingen ze alle drie in. En toen kwamen ze bij een machtig groot bos, en daar stond een machtig grote boom in, en in die boom was een machtig grote kapel gebouwd, en in die kapel stonden een koster van beukenhout en een dominee van bukshout, en die deelden wijwater uit met knuppels.
Zalig is de man
die dat wijwater ontlopen kan.
*   *   *
Samenvatting
Een leugensprookje uit Duitsland.
Toelichting
Uit Sauerland in dialect opgeschreven. Het werd zingend met langgerekte lettergrepen verteld. Sois is Soest en Werrel is een bedevaartsoord in Westfalen. De oorspronkelijke tekst geeft 'een bussboomen Pastoer' (buksboom/boeteboom) een woordgrap die in het Nederlands niet opgaat.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Bron
"De sprookjes van Grimm; volledige uitgave" vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984.
Populair
Verder lezen