zondag 21 juli 2024

Februari 1600

08-02Giordano Bruno tot de brandstapel veroordeeld door de rooms-katholieke kerk.

April 1600

19-04Onder leiding van Jacob Quaeckernaeck bereikt het eerste Nederlandse schip Japan. De bemannng wordt opgepakt omdat de reeds aanwezige Portugezen de Sjogun vertellen dat de Nederlanders geduchte piraten zijn.

Juli 1600

02-07Slag bij Nieuwpoort. Veldslag tijdens de Tachtigjarige Oorlog.