woensdag 19 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Sint-Juttemis
Datum:
Land / gebied: Nederland
Nederland Met de uitdrukking 'met of op Sint-Juttemis' wordt gewoonlijk 'nooit' bedoeld. Hierdoor denken veel mensen dat deze dag niet bestaat. Sint-Juttemis bestaat echter wel degelijk: de uitdrukking wordt in 1577 voor het eerst vermeld in de Kroniek van Roermond.

Sint-Juttemis valt op 17 augustus. Jutte is een koosvorm van Judith, en haar naamdag is op 17 augustus. De volledige uitdrukking was dan ook met Sint-Juttemis, als de kalveren op het ijs dansen. In augustus ligt er natuurlijk geen ijs, en kalveren kunnen niet dansen, vandaar de betekenis nooit. Ook in andere landen heeft Sint-Juttemis een soortgelijke betekenis. In Duitsland krijgt de dag bijvoorbeeld de naam Sankt Nimmerlein.

Een feestdag in Nederland.

Zie ook

Actueel

Komende feesten