zaterdag 25 mei 2024

Volksverhalen Almanak


De gouden sleutel


Het gebeurde in de winter, en er lag een dikke sneeuwlaag. Een arme jongen moest hout halen op een slee. Toen hij het bij elkaar had gezocht en opgeladen had, wilde hij, omdat hij steenkoud was geworden, niet dadelijk naar huis gaan, maar eerst een vuurtje aanmaken om zich te warmen. Hij veegde de sneeuw weg, en toen hij een plek grond tot op de aarde schoon had, vond hij een klein, gouden sleuteltje. Nu dacht hij, waar de sleutel was moest ook het sleutelgat zijn, en hij groef nog verder in de grond en daar vond hij een ijzeren kistje. "Als die sleutel nu maar past!" dacht hij, "er zitten vast kostbare dingen in dat kistje." Hij zocht, maar een sleutelgat vond hij niet, eindelijk ontdekte hij het, maar dat was zo klein, dat je het ternauwernood kon zien. Hij paste en het sleuteltje kon er precies in. Toen draaide hij het een keer om, en nu moeten we wachten tot hij het helemaal ontsloten heeft en het deksel heeft opengedaan, en dan zullen we horen, wat voor wonderlijke dingen er in dat kistje lagen!
*   *   *
Samenvatting
Grimm 200 - De gouden sleutel.
Toelichting
Er is een dergelijk sprookje bekend uit de buurt van Bern, Zwitserland. Een kostelijk einde, een sprookje-einde, een plaagsprookje, zoals dat ook in Friesland opgetekend werd. Dat dit plaagsprookje het laatste van de Kinder- und Hausmärchen is lijkt niet toevallig. Het houdt de belofte in, dat er nog veel te ontdekken valt.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen