woensdag 24 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De prins die in een vogel veranderde


Er was een moeder die drie dochters had. Ze had nog een vierde die ze grootbracht, en dat was de dochter van haar zus, maar haar sloeg ze en mishandelde ze. Op een dag vertrok het meisje, ze ging het bos in. Ze liep door totdat de nacht haar onderweg overviel. Ze ging onder een boom liggen. Maar toen ze daar lag, kwam de hoofdman van de tovenaars juist onder die boom een vergadering houden. Ze begonnen te praten en de hoofdman vroeg: "Wat hebben jullie dit jaar allemaal ondernomen?" Een van hen antwoordde: "Ik heb mensen betoverd." Daarna deden ze allemaal verslag van wat ze dat jaar gedaan hadden. Het meisje zat onder de boom en hoorde alles. Toen de hoofdman aan een van hen vroeg wat hij dit jaar gedaan had, zei die: "Wel, ik heb een prins ziek gemaakt, maar niemand wil die prins beter maken. Degene die hem wil genezen zou een soep van gieren voor hem moeten maken."
Het meisje had het gehoord. De volgende morgen ging ze op weg naar de stad waar de prins woonde. Daar aangekomen zei ze, dat ze de prins kon genezen. Ze kookte een soep van gieren voor hem, de prins dronk het brouwsel en hij werd beter. Hij moest met het meisje trouwen.
Maar toen ze al getrouwd waren, riep de prins het meisje en zei: "Hier zie je een gouden schaal, een koperen schaal en een van zilver. Ik ga nu in een klein vogeltje veranderen. Dan moet je de schalen nemen. In de zilveren schaal moet je zilverwater doen. En in de koperen schaal moet je koperwater doen. In de gouden schaal moet je goudwater doen. Want als ik naar binnen kom vliegen, moet ik mijn gezicht wassen om weer prins te worden."
En dat deed het meisje dus. Elke avond kwam de vogel binnenvliegen, hij waste zijn gezicht met het water en veranderde in een mens. 's Morgens ging hij weer weg.
Nu zeiden de drie dochters tegen hun moeder: "Laten we erop uit gaan om te zien waar ze heen gegaan is." Ze gingen op weg om haar te zoeken.
Toen ze aankwamen in de stad van de prins zei het meisje: "Laat ze maar in de tuin achter het huis slapen." Maar de drie meisjes wilden niet gaan, want ze wilden zien wat hun zusje uitvoerde. 's Nachts verborgen ze zich en ze zagen de vogel binnenvliegen, en ze zagen hoe hij in een prins veranderde. Ze waren zeer verbaasd. De volgende dag vertrokken ze, en ze zeiden tegen hun moeder: "Ons zusje heeft het goed getroffen. We zagen gisteren een kleine vogel haar kamer binnenvliegen, en die veranderde in een prins."
Toen zei de moeder: "Goed, ik zal een tovermiddel zoeken, en ervoor zorgen dat die prins nooit meer in een vogel verandert."
Nu ging ze naar een tovenaar. De tovenaar gaf haar drie spelden. Hij zei: "Je moet de koperen speld in de koperen schaal leggen, de zilveren in de zilveren schaal en de gouden speld in gouden schaal." De moeder gaf de spelden aan haar dochters om ze weg te brengen. De meisjes deden precies wat de tovenaar gezegd had.
Die avond, toen de kleine vogel binnen kwam vliegen, dronk hij het water en slikte de drie spelden in. Meteen kon hij niet meer in een prins veranderen, maar hij vloog weg en werd ziek.
Het meisje was daar erg bedroefd over, ze ging op weg om haar prins te zoeken. Maar toen ze de prins gevonden had, die bij het wegvliegen weer prins geworden was, zei hij tegen haar: "Zie je, door toedoen van een oude vrouw ga ik nu dood. Daarom wil ik helemaal niks meer te maken hebben met vrouwen." Het meisje zei: "Nou, ik ga een medicijn zoeken om je te genezen."
Het meisje liep weg en kwam een oude vrouw tegen. Ze smeekte haar of ze haar niet kon helpen met een medicijn. De oude vrouw zei: "Ik zal je een medicijn geven, maar je moet doen alsof je een dokter bent." En toen gaf ze het meisje een fles, en zei: "Geef hem hier drie druppels van. Maar je moet hem op het hart drukken dat hij, als hij zijn hand opheft, gewapend met een revolver om iemand neer te schieten, dat hij dan moet bedenken wat de dokter gezegd heeft."
Het meisje ging weg. Ze kocht een hoge hoed en ze kocht een zwarte jas. Hierin gekleed ging ze langs de prins. Toen ze langskwam zei iemand tegen de prins: "Kijk, daar komt een dokter langs." De prins gaf opdracht de dokter te roepen. Toen de dokter bij hem kwam, keek die naar de prins en zei: "Ik zal je een medicijn geven. Maar op de dag dat je je hand gewapend met een pistool opheft om iemand dood te schieten, moet je meteen denken aan wat de dokter tegen je gezegd heeft." Toen hij het drankje dronk moest de prins overgeven, en de drie spelden kwamen eruit. De dokter vertrok.
Nu ging het meisje naar de plaats waar de vogel vroeger altijd aan kwam vliegen. Op een nacht kwam de vogel binnenvliegen, en weer veranderde hij in een prins. Maar net toen hij weer prins werd, zag hij het meisje. Hij trok zijn revolver om haar meteen dood te schieten. Maar het meisje zei tegen hem: "Denk aan wat de dokter tegen je gezegd heeft." Zijn hand ging naar beneden. Opnieuw hief hij zijn hand op om haar dood te schieten. En weer zei het meisje tegen hem: "Denk aan wat de dokter tegen je gezegd heeft." Toen schoot hij niet meer op het meisje - zijn kwaadheid verdween.
Nu sprak het meisje hem aan en zei: "Begrijp je nu wat er gebeurd is? Ik was de dokter die je genezen heeft." De prins zei: "Maar als die zusters van jou zich hier vertonen, gaan ze aan de galg."
En de zusters kwamen. Dus de jongeman liet ze ophangen voor het kwaad dat ze hun zuster berokkend hadden.
Daarna gaven ze een groot feest. Maar midden in het feest werd er een kanon afgeschoten en het kanonschoot zwiepte mij helemaal hierheen. Daarom weet ik niet hoe het verhaal afliep.
*   *   *
Samenvatting
Een sprookje uit de Surinaams-Creoolse vertelcultuur. Een meisje hoort een tovenaar praten over een zieke prins. Ze besluit om naar de prins toe te gaan en ze geneest hem. De prins verandert overdag in een vogel en door zich te wassen met drie soorten water, verandert hij terug in een mens. Door de moeder van het meisje wordt hij weer ziek. Het meisje gaat op zoek naar een geneesmiddel.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Bron
"Westindische sprookjes" uitgegeven door Elmar, Rijswijk, 1994. ISBN: 90389-02719
Populair
Verder lezen