woensdag 19 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Gods oordeel met Rosj Hasjana


Rosj HasjanaTijdens het nieuwjaarsfeest (Rosj Hasjana) spreekt God recht en velt Hij een oordeel over de bewoners der aarde. Drie boeken worden voor Hem opengeslagen: het boek van de verstokte zondaars, het boek van de ware godvruchtigen en het boek van hen die noch uitgesproken goed, noch uitgesproken slecht zijn.
Degene die volmaakt godvruchtig wordt bevonden, wordt meteen geregistreerd en verzegeld in het Boek des Levens. Degene die een verstokte zondaar wordt bevonden, wordt meteen geregistreerd en verzegeld in het Boek des Doods. Het oordeel over de overigen wordt opgeschort tot Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Wanneer zij in de tussentijd boete hebben gedaan, worden ze ingeschreven en verzegeld in het Boek des Levens, zo niet - dan worden zij ter dood veroordeeld.
Toen aan rabbi Levi Jitzchak uit Berditschev gevraagd werd of hij bereid zou zijn dit oordeel te aanvaarden, antwoordde hij: "Als het positief uitvalt zal ik zwijgen, maar wanneer dit niet het geval is, zal ik me erop beroepen dat men met Rosj Hasjana niet schrijven en op Jom Kippoer niet verzegelen mag."
*   *   *
Samenvatting
Een volkssprookje bij het Joods Nieuwjaar. Op Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) kijkt God naar de daden van de mensen. Zijn ze goed geweest of slecht? Afhankelijk van Gods oordeel worden de mensen in het Boek des Levens of in het Boek des Doods geschreven. Twijfelgevallen hebben tien dagen de tijd (tot Jom Kippoer) om berouw te tonen.
Toelichting
Een volkssprookje bij Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar). Ook binnen de islam gelooft men dat er een speciale dag is waarop God oordeelt: Lailat-ul-Baraat (Nacht van de lotsbezegeling).
Trefwoorden
Basisinformatie
Feest / viering
Populair
Verder lezen