dinsdag 23 april 2024

Volksverhalen Almanak


De ondankbare zoon


Er zat eens een man voor de deur van zijn huis, samen met zijn vrouw. Ze hadden een gebraden kip voor zich en wilden die samen opeten.
Toen zag de man zijn oude vader aankomen.
Vlug verstopte hij de kip, omdat hij er zijn vader niets van gunde. De oude man kwam binnen, dronk een teug en ging weer weg. Nu wilde de zoon de gebraden kip weer op tafel zetten, maar toen hij hem oppakte, was het een grote, dikke pad geworden, hij sprong hem in 't gezicht en ging zitten en ging ook niet meer weg; en als iemand hem weg wou jagen, keek hij hem zo giftig aan, alsof hij hem in z'n gezicht wou springen; zodat niemand hem aan durfde te pakken.
De ondankbare zoon moest de pad elke dag te eten geven, anders at hij hem uit z'n eigen gezicht, en zo ging hij verder rusteloos de wereld door.
*   *   *
Samenvatting
Een volkssprookje uit Duitsland. Een man wil een gebraden kip niet delen met zijn vader en verstopt hem. Wanneer hij hem weer tevoorschijn haalt is de gebraden kip in een grote, dikke pad veranderd die op zijn gezicht springt.
Toelichting
Van Pauli, 'Schimpf und Ernst' hoofdstuk 413. Reeds in de 13de eeuw wordt dit verhaal als een waar gebeurde geschiedenis verteld. Het komt dan ook in vele middeleeuwse exempelverzamelingen voor. Verwant met De oude grootvader en zijn kleinzoon.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen