vrijdag 21 juni 2024

Volksverhalen Almanak


De reden van eb en vloed


In de zee komt het water op en ebt nadien weer weg. De geleerde mensen begrijpen het nu en ze weten dat er een wereld bestaat onder de zee. De geleerden zeggen dat God de zee geschapen heeft en onder de zee opnieuw lucht, en onder die lucht is de kracht van God, de Glorierijke.
Het onderste van de aarde is een vis, Chewa genaamd, en op de rug van Chewa ligt een hele grote Steen. Chewa leeft in de zee en de steen ligt op de rug van Chewa. En op die steen staat een heel groot rund. De geleerden zeggen dat dit rund zeventigduizend horens en veertigduizend poten heeft. Zijn poten rusten op de steen en op zijn horens ligt de aarde: de aarde is op zijn horens vastgemaakt. Zijn neus is in de zee, en alle dagen haalt hij één maal adem.
De mensen zeggen dat als de zee opkomt het rund inademt en als de zee wegtrekt het rund uitademt. Maar uiteindelijk weet alleen God het...
*   *   *
Samenvatting
Een Afrikaans verhaal over de getijden van de zee. Eénmaal per dag haalt een gigantisch rund, dat in de zee leeft, adem.
Toelichting
Het getijde is het verschijnsel dat de watermassa's op aarde een dagelijks variërende hoogte vertonen, voornamelijk als gevolg van de invloed van de zwaartekracht van de maan. Ook de zon levert een, zij het slechts kleine, bijdrage aan dit verschijnsel.
De periode van het stijgen van het water heet vloed, die van het aflopen eb. De maximale waterhoogte heet hoogwater of hoogtij, de minimum hoogte laagwater of laagtij. Tijdens de kentering, als de stroomrichting omkeert, is er enige tijd geen stroming. Op vrijwel elke plek van de oceaan treedt per dag tweemaal vloed op en ook tweemaal eb. De tijd tussen twee momenten met de hoogste waterstand bedraagt gemiddeld 12 uur en 25 minuten. De tijdsduur van 12 uur wordt veroorzaakt door de draaiing van de aarde om zijn as, de tijd van 25 minuten komt door de baan van de maan ten opzichte van de draaiende aarde.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen