donderdag 25 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De spaghettischotel


De spaghettischotelEen wolf maakte eens jacht op drie vette ganzen. Elk van hen had een hutje gebouwd om zich in te verschuilen. Het eerste was van stro, het tweede van hooi en het derde van steen. Het was voor de wolf een peulenschil om de eerste twee hutjes te vernielen. Toen hij de twee ganzen had verslonden, ging hij achter de derde aan.
Hij kwam bij het stenen huisje en klopte. "Zuster gans, laat me binnen. Ik wil je een bezoek brengen."
"Ik peins er niet over."
"Dan trap ik de deur in."
"Je doet je best maar!"
De wolf trapte tegen de deur, maar die zat stevig op slot. Toen klom hij op het dak om van boven af het huisje binnen te dringen, maar helaas, ook dat lukte niet.
Plotseling kreeg hij een nieuw idee. "Zuster gans, laten we morgenmiddag samen spaghetti koken. Ik zal boter en kaas meebrengen, als jij voor het meel zorgt."
Dit voorstel beviel de gans wel. De volgende ochtend stond ze heel vroeg op en haalde het meel. Enige tijd later kwam de wolf er al aan.
"Ik heb boter en kaas bij me. Maak nu de deur open!"
"Veel koks bederven de brij," antwoordde de gans vanuit het huis. "Geef me alles maar aan door het raam. Als het eten klaar is, zal ik je wel roepen." En zo moest de wolf met een knorrende maag buiten blijven ronddraaien.
Ondertussen zette de gans een grote pan water op het vuur. Al snel hield de wolf het niet meer uit. "Wanneer ben je nu eindelijk eens klaar? Ik rammel van de honger."
"Zet je bek maar tegen het afvoergat," riep de gans. "Ik zal er een paar spaghettislierten doorgooien, dan kun je proeven of ze al zacht zijn."
De wolf legde zijn muil tegen het gat. De slimme gans goot er echter met een zwaai de hele pan kokend water doorheen, zodat alles in zijn bek terechtkwam. Het gloeiend hete vocht verbrandde zijn ingewanden en hij viel ter plekke dood neer.
Toen pakte de gans een schaar en knipte zijn buik open. Daar glipten haar beide zusjes in levende lijve naar buiten. De wolf had hen in zijn gulzigheid zonder te kauwen opgeslokt.
De drie ganzen aten met smaak de verse spaghettischotel op en leefden voortaan ongestoord in het huisje.
*   *   *
Samenvatting
Een Italiaans dierensprookje over een wolf, drie ganzen en spaghetti. Een wolf maakt jacht op drie vette ganzen. De eerst heeft zijn huisje van stro gemaakt, de tweede van hooi en de derde van steen. De eerste twee heeft hij zo opgeslokt, maar de derde is moeilijker te pakken. Hij doet het voorstel om samen met de gans spaghetti te koken.
Toelichting
Spaghetti (pastaslierten) is een typisch Italiaans gerecht dat populariteit heeft verworven ook buiten Italië. Vermoedelijk is spaghetti ontstaan onder invloed van de Arabieren tijdens de Arabische overheersing van Sicilië. Daarvoor bestond er slechts verse pasta met ei, die niet lang bewaard kon worden. Spaghetti gold in het verleden als een Siciliaans gerecht.
De naam spaghetti komt van het Italiaanse spaghetto waar het een meervoudsvorm van is. Spaghetto bindgaren is het verkleinwoord van spago dat bindtouw betekent. Letterlijk vertaald, betekent spaghetti dus bindtouwtjes.
Trefwoorden
Basisinformatie
Populair
Verder lezen