woensdag 29 mei 2024

Volksverhalen Almanak


Fabels

Omschrijving: een fabel is een kort verhaal, meestal berijmd, waarin vooral dieren en ook planten optreden als menselijke wezens. Dit wordt dan gevolgd door een zedenles. Door de combinatie van dierlijk handelen met menselijk denken wordt het in een fabel mogelijk menselijke zwakheden en wantoestanden op de korrel te nemen, zonder persoonlijk te hoeven worden. De mens wordt een spiegel voorgehouden. Om deze reden rekent men de fabelliteratuur ook tot de didactische of wijsheidsliteratuur.

Resultaten 1 - 25 van 113

Pagina    1    2    3    4    5    Volgende


Pagina    1    2    3    4    5    Volgende
Populair
Verder lezen