dinsdag 16 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De wannevliegers van Venlo


Vroeger had elke stad of dorp zijn spotnaam. Venloërs werden vaak wannevliegers genoemd.
Men vertelt dat jaren geleden een Venloër had laten rondvertellen dat hij zou gaan vliegen. Hij had twee kleine graanwannen aan zijn armen bevestigd en zou onder het toeziend oog van honderden mensen (die daarvoor betaald hadden) de lucht ingaan en verdwijnen.
Alles stond gereed: het geld had hij al in zijn zak gestopt. Maar de man miste nog een kleinigheidje. Hij zou het terstond gaan halen en rende weg.
Hij rende echter zo lang door tot hij voorgoed weg was en nog altijd weg is. De mensen die stonden te kijken werden "wannevliegers" genoemd en sindsdien hebben Venloërs deze schimpnaam.
*   *   *
Samenvatting
Een Limburgse sage over de spotnaam van de Venloërs. De Venlonaren danken hun scheldnaam aan Uilespiegelarij. Een stadgenoot beweert te kunnen vliegen met twee korenwannen. Honderden mensen hebben kijkgeld betaald en zich verzameld op de grote markt om het te zien. De man beweert echter nog een kleinigheid te zijn vergeten en zet het op een lopen - en is nooit meer teruggekomen.
Toelichting
Een wan is een platte mand om koren na het dorsen te wannen: het koren wordt met de mand in de wind omhoog geworpen waarbij het lichtere kaf wordt weggeblazen. Het wannen met een wan is de oudste methode voor het scheiden van de graankorrels van het kaf. Tegenwoordig wordt het machinaal in dezelfde werkgang als het oogsten gedaan met een maaidorser.
Trefwoorden
Basisinformatie
Populair
Verder lezen