vrijdag 21 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Hoe de dood onder de mensen kwam


Op een dag zond de maan een insect naar de aarde en gaf het een opdracht mee: "Vertel aan de mensen: zoals ik sterf, en stervende leef, zo zal ook jij sterven en stervende leven." Het insect leerde de boodschap uit het hoofd en vertrok. Onderweg kwam het de haas tegen.
"Waar ga jij naartoe, beste vriend?" vroeg de haas. "Ik ga de mensen een boodschap brengen van de maan. Ik moet zeggen: zoals ik sterf, en stervende leef, zo zal ook jij sterven en stervende leven." - "Ik zal het wel doen," bood de haas aan. "Jij bent zo'n trage loper." En voor het insect kon tegenpruttelen was de haas al weggezoefd.
De haas kwam bij de mensen en sprak: "Ik heb een boodschap van de maan voor jullie. Luister goed: zoals ik sterf en stervende ten onder ga, zo zal ook jij sterven en ophouden te bestaan!" Daarna ging de haas aan de maan vertellen hoe goed hij zich van zijn taak gekweten had.
De maan was razend: "Hoe durfde je mijn woorden te verdraaien?" Ze greep een houten stok, en sloeg er de haas hard mee op de neus. Sinds die dag heeft hij een gespleten lip. De haas vocht hevig terug en krabde het gelaat van de maan open. De littekens kan je elke nacht zien. Maar de mensen geloven nog steeds wat de haas hun verteld heeft. Was de haas er niet geweest, dan waren we na onze dood gewoon blijven leven. Telkens weer, zoals de maan.
*   *   *
Samenvatting
Een verklarend verhaal uit Zuid-Afrika. Een insect moet een boodschap van de maan naar de mensen brengen. Onderweg komt hij een haas tegen die hem aanbiedt zijn taak wel over te nemen. Dat gaat natuurijk niet helemaal goed.
Toelichting
Van de Hottentots uit Zuid-Afrika. Drie aetiologische verhalen in één. Ten eerste wordt verklaard waarom de mensen sterven (zie ook het verwante Zuid-Amerikaanse verhaal Hoe de dood in de wereld kwam). Ten tweede wordt verklaard waarom de haas een hazenlip heeft en ten derde hoe het komt dat de maan eruit ziet zoals hij eruit ziet. Zie voor deze laatste verklaring ook het Nederlandse/Europese verhaal Het mannetje in de maan.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen