dinsdag 6 juni 2023

Volksverhalen AlmanakLeeftijd:
Verteltijd: ca. 12 min.
Herkomst:

Sinterklaasliedjes - De bekendste liedjes over Sinterklaas en Zwarte Piet

Daar wordt aan de deur geklopt
De zak van Sinterklaas
Dag Sinterklaasje
Hij komt, de lieve goede Sint
Hoor de wind waait door de bomen
Hoor wie klopt daar kind'ren
Jongens, heb je 't al vernomen
O, kom er eens kijken
Sinterklaas die goede heer
Sinterklaas is jarig
Sinterklaas goedheiligman
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
Sinterklaas kapoentje
Wie komt er alle jaren
Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Zie de maan schijnt door de bomen
Zie ginds komt de stoomboot
Zwarte Piet ging uit fietsen

Daar wordt aan de deur geklopt


Daar wordt aan de deur geklopt,
hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt.
Wie zou dat zijn?

Wees maar gerust mijn kind.
Ik ben een goede vrind.
Want al ben ik zwart als roet,
'k Meen het toch goed.

Want ik kom van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas.
'k Heb voor jou, m'n kleine baas,
moois in mijn zak.

Ben je wel zoet geweest?
Wees dan maar niet bevreesd!
Kijk, hier zendt Sint Nicolaas
fijn speculaas!

Zwarte Piet, wees wel bedankt;
wel bedankt, wel bedankt!
Nu zal ik aan 't leren gaan,
daar kan j' op aan.

Borstplaatjes, groot in tal,
'k deel ze vanavond al
met mijn lieve zusje klein.
Blij zal ze zijn!

De zak van Sinterklaas


De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongens, jongens
't is zo'n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij,
daar stopt hij blij van zin.
De hele, de hele,
de hele wereld in!
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongens, jongens
't is zo'n baas!

Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien, voorzien van marsepein.
En bergen, en bergen,
En bergen suikergoed,
Zo lekker, zo lekker,
Zo lekker en zo zoet.
Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien, voorzien van marsepein.

Dag Sinterklaasje


Dag Sinterklaasje dag dag
Dag dag Zwarte Piet
Dag Sinterklaasje dag dag
Luister naar ons afscheidslied

Dag Sinterklaasje dag dag
Dag dag Zwarte Piet
Dag Sinterklaasje dag dag
Luister naar ons afscheidslied

Hij komt, de lieve goede Sint


Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint,
mijn beste vriend, uw beste vriend,
de vriend van ieder kind.

Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij mij, wat brengt hij u,
wat brengt hij u en mij?
Wie zoet was koek.
Wie stout was krijgt de roe.

Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint,
mijn beste vriend, uw beste vriend,
de vriend van ieder kind.

Hoor de wind waait door de bomen


Hoor de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.

Zou de goede Sint wel komen,
Als hij 't weer zo lelijk vindt.
Als hij 't weer zo lelijk vindt.

Ja, hij komt in donk're nachten
Op zijn paardje, o zo snel.

Als hij wist hoe wij verwachten,
O, dan kwam hij zeker wel.
O, dan kwam hij zeker wel.

Hoor wie klopt daar kind'ren


Hoor wie klopt daar kind'ren,
Hoor wie klopt daar kind'ren.
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam.
't Is een vreemd'ling zeker,
die verdwaalt is zeker.
'k Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam:
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
brengt ons vanavond een bezoek
en strooit dan wat lekkers
in één of andere hoek.

Jongens, heb je 't al vernomen


Jongens, heb je 't al vernomen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Sinterklaas is aangekomen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Laat ons zingen hand in hand
Sinterklaas is weer in 't land
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Ti-ra-la-la-li, ti-ra-la-la-la

Mooie winkels allerwegen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Prachtig speelgoed lacht ons tegen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
't Knechtje, ja die zwarte man
Koopt maar, koopt maar wat hij kan
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Ti-ra-la-la-li, ti-ra-la-la-la

Alle kind'ren hupp'len, springen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Alle kind'ren juichen, zingen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
'k Zing met heel mijn hartje mee
Heerlijk, heerlijk is 't, hoezee!
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Ti-ra-la-la-li, ti-ra-la-la-la

O, kom er eens kijken


O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind,
Alles gekregen van die beste Sint.
Een pop met vlechtjes in het haar,
Een snoezig jurkje kant en klaar,
Twee kaatseballen in een net,
Een letter van banket

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind,
Alles gekregen van die beste Sint.
Een bromtol met een zweep er bij,
Een doos met blokken, ook voor mij!
En schaatsen en een nieuwe pet,
Een letter van banket

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind,
Alles gekregen van die beste Sint.

Sinterklaas goedheiligman


Sinterklaas goedheiligman
Trek je beste tabbaard an
Rijdt er mee naar Amsterdam
Van Amsterdam naar Spanje
Appeltjes van oranje
Pruimpjes van de bomen
Sinterklaas zal komen

Sinterklaas is jarig


Sinterklaas is jarig.
'k Zet mijn schoentje klaar.
Wellicht dat hij het vol doet
met - ja wist ik het maar!
Ook leg ik wat haver
en wat hooi voor 't paard.
Want dat trouwe beestje
is dat heus wel waard.

Als de kleintjes slapen,
komt de goede Sint,
die van alle kind'ren
ons 't meest bemint.
't Paardje, zwaar beladen,
trekt hij met zich voort
en zijn knecht vertelt hem
wat hij heeft gehoord.

Toos is ongehoorzaam,
Jantje wel eens lui
en de kleine Piet heeft
vaak een boze bui.
'k Was laatst ook ondeugend
Of hij dat ook weet?
'k Mag warempel hopen
dat hij het maar vergeet!

Sinterklaas, die goede heer


Sinterklaas, die goede heer
komt hier alle jaren weer,
uit 't land van Spanje.
Dan brengt hij ons lekk're koek,
speelgoed en een prentenboek.
Appeltjes van oranje.

Pieterknecht zo zwart als roet
die het speelgoed dragen moet
Kijkt door 't vensterglaasje
Als dan allen groot en klein
goed en wel naar bed toe zijn
roept hij Sinterklaasje.

Alle schoentjes staan al klaar
keurig netjes naast elkaar
met een aardig briefje
Daar leest Sinterklaas dan in
wat er juist is naar de zin
van zijn hartediefje.

Sinterklaas kapoentje


Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Breng wat in mijn laarsje,
Dank u Sinterklaasje!

Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Breng wat in mijn laarsje,
Dank u Sinterklaasje!

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne


Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne,
Gooi wat in de huizen,
We zullen grabbelen als muizen.

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne,
Gooi wat in de huizen,
We zullen grabbelen als muizen.

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht


Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
En we zitten allemaal even recht

Misschien hebt u wel even tijd
Voordat u weer naar Spanje rijdt

Sinterklaasje kom maar even bij ons aan
En laat uw paardje maar buiten staan.

En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kind'ren bij

En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kind'ren bij

Wie komt er alle jaren


Wie komt er alle jaren,
Daar heel uit Spanje varen?
Over de grote, grote zee,
Sint Nicolaas hoezee!

Wie heeft een zak vol koekjes,
Speelgoed en prentenboekjes?
Wie brengt een zak vol lekkers mee?
Sint Nicolaas hoezee!

Zachtjes gaan de paardenvoetjes


Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Trippel trappel trippel trap
't Is het paard van Sinterklaasje
Stippe stappe stippe stap
't Schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over 't dak
't Schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over 't dak

Paardje kan de weg wel vinden
Trippel trappel trippel trap
In het held're maneschijntje
Stippe stappe stippe stap
Paardje is nog lang niet moe
Maar ik moet naar bedje toe
Paardje is nog lang niet moe
Maar ik moet naar bedje toe

Hoor de vlugge paardenvoetjes
Trippel, trappel, trippel, trap
In mijn lekk're warme bedje
Stippe, stappe, stippe, stap
En ik droom van Sinterklaas
En zijn zwarte Pieterbaas
En ik droom van Sinterklaas
En zijn zwarte Pieterbaas

Zie de maan schijnt door de bomen


Zie de maan schijnt door de bomen
Makkers staakt uw wild geraas.
't Heerlijk avondje is gekomen
Avondje van Sinterklaas.

Van verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
Van verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard

O wat pret zal 't zijn te spelen
Met die bonte harlekijn
Eerlijk zullen we alles delen
suikergoed en marsepein

Maar, o wee, wat bitt're smart
kregen wij voor koek een gard.
Maar, o wee, wat bitt're smart
kregen wij voor koek een gard!

Maar ik vrees niet dat wij klagen:
Vader, moeder zijn zo goed!
Was het ook niet alle dagen,
velen waren wij toch zoet.

Ban dus vrij de vrees uit 't hart,
'k Wed er ligt geen enk'le gard.
Ban dus vrij de vrees uit 't hart,
'k Wed er ligt geen enk'le gard!

Zie ginds komt de stoomboot


Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas
ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels
al heen en al weer.

Zijn knecht staat te lachen
en roept ons reeds toe:
"Wie zoet is krijgt lekkers;
wie stout is de roe!"
Oh, lieve Sint Nicolaas
kom ook eens bij mij
en rijd toch niet stilletjes
ons huisje voorbij!

Zwarte Piet ging uit fietsen


(zingen op de melodie van "Zie ginds komt de stoomboot")

Zwarte Piet ging uit fietsen,
toen knapte zijn band.
Toen moest hij gaan lopen,
met de fiets aan zijn hand.
Hij kwam in 'n dorpje,
en zei tegen de smid:
'k Geloof dat er in mijn achterband
een pepernootje zit.

De smid moest toen lachen
en plakte zijn band.
Toen kon Piet weer fietsen
door heel Nederland.
Och jongens en meisjes
let nu toch eens op!
Misschien zie je Piet wel fietsen
met Sint achterop.


*   *   *

Sinterklaasliedjes Samenvatting
De bekendste liedjes over Sinterklaas en Zwarte Piet. De zak van Sinterklaas | Daar wordt aan de deur geklopt | Dag Sinterklaasje | Hij komt, de lieve goede Sint | Hoor de wind waait door de bomen | Hoor wie klopt daar kind'ren | Jongens, heb je 't al vernomen | O, kom er eens kijken | Sinterklaas die goede heer | Sinterklaas is jarig | Sinterklaas goedheiligman | Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne | Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht | Sinterklaas kapoentje | Wie komt er alle jaren | Zachtjes gaan de paardenvoetjes | Zie de maan schijnt door de bomen | Zie ginds komt de stoomboot | Zwarte Piet ging uit fietsen Lees het verhaal

Trefwoorden

Thema

Feest / viering

Verhaalsoort

Herkomst: Nederland
Verteltijd: ca. 12 minuten
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Populair

Verder lezen