donderdag 25 juli 2024

Volksverhalen Almanak


Sinterklaasliedjes


Daar wordt aan de deur geklopt
Daar wordt aan de deur geklopt,
hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt.
Wie zou dat zijn?
Wees maar gerust mijn kind.
Ik ben een goede vrind.
Want al ben ik zwart als roet,
'k Meen het toch goed.
Want ik kom van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas.
'k Heb voor jou, m'n kleine baas,
moois in mijn zak.
Ben je wel zoet geweest?
Wees dan maar niet bevreesd!
Kijk, hier zendt Sint Nicolaas
fijn speculaas!
Zwarte Piet, wees wel bedankt;
wel bedankt, wel bedankt!
Nu zal ik aan 't leren gaan,
daar kan j' op aan.
Borstplaatjes, groot in tal,
'k deel ze vanavond al
met mijn lieve zusje klein.
Blij zal ze zijn!
De zak van Sinterklaas
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongens, jongens
't is zo'n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij,
daar stopt hij blij van zin.
De hele, de hele,
de hele wereld in!
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongens, jongens
't is zo'n baas!
Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien, voorzien van marsepein.
En bergen, en bergen,
En bergen suikergoed,
Zo lekker, zo lekker,
Zo lekker en zo zoet.
Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien, voorzien van marsepein.
Dag Sinterklaasje
Dag Sinterklaasje dag dag
Dag dag Zwarte Piet
Dag Sinterklaasje dag dag
Luister naar ons afscheidslied
Dag Sinterklaasje dag dag
Dag dag Zwarte Piet
Dag Sinterklaasje dag dag
Luister naar ons afscheidslied
Hij komt, de lieve goede Sint
Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint,
mijn beste vriend, uw beste vriend,
de vriend van ieder kind.
Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij mij, wat brengt hij u,
wat brengt hij u en mij?
Wie zoet was koek.
Wie stout was krijgt de roe.
Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint,
mijn beste vriend, uw beste vriend,
de vriend van ieder kind.
Hoor de wind waait door de bomen
Hoor de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint wel komen,
Als hij 't weer zo lelijk vindt.
Als hij 't weer zo lelijk vindt.
Ja, hij komt in donk're nachten
Op zijn paardje, o zo snel.
Als hij wist hoe wij verwachten,
O, dan kwam hij zeker wel.
O, dan kwam hij zeker wel.
Hoor wie klopt daar kind'ren
Hoor wie klopt daar kind'ren,
Hoor wie klopt daar kind'ren.
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam.
't Is een vreemd'ling zeker,
die verdwaalt is zeker.
'k Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam:
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
brengt ons vanavond een bezoek
en strooit dan wat lekkers
in één of andere hoek.
Jongens, heb je 't al vernomen
Jongens, heb je 't al vernomen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Sinterklaas is aangekomen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Laat ons zingen hand in hand
Sinterklaas is weer in 't land
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Ti-ra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Mooie winkels allerwegen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Prachtig speelgoed lacht ons tegen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
't Knechtje, ja die zwarte man
Koopt maar, koopt maar wat hij kan
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Ti-ra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Alle kind'ren hupp'len, springen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Alle kind'ren juichen, zingen
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
'k Zing met heel mijn hartje mee
Heerlijk, heerlijk is 't, hoezee!
Tra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
Ti-ra-la-la-li, ti-ra-la-la-la
O, kom er eens kijken
O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind,
Alles gekregen van die beste Sint.
Een pop met vlechtjes in het haar,
Een snoezig jurkje kant en klaar,
Twee kaatseballen in een net,
Een letter van banket
O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind,
Alles gekregen van die beste Sint.
Een bromtol met een zweep er bij,
Een doos met blokken, ook voor mij!
En schaatsen en een nieuwe pet,
Een letter van banket
O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind,
Alles gekregen van die beste Sint.
Sinterklaas goedheiligman
Sinterklaas goedheiligman
Trek je beste tabbaard an
Rijdt er mee naar Amsterdam
Van Amsterdam naar Spanje
Appeltjes van oranje
Pruimpjes van de bomen
Sinterklaas zal komen
Sinterklaas is jarig
Sinterklaas is jarig.
'k Zet mijn schoentje klaar.
Wellicht dat hij het vol doet
met - ja wist ik het maar!
Ook leg ik wat haver
en wat hooi voor 't paard.
Want dat trouwe beestje
is dat heus wel waard.
Als de kleintjes slapen,
komt de goede Sint,
die van alle kind'ren
ons 't meest bemint.
't Paardje, zwaar beladen,
trekt hij met zich voort
en zijn knecht vertelt hem
wat hij heeft gehoord.
Toos is ongehoorzaam,
Jantje wel eens lui
en de kleine Piet heeft
vaak een boze bui.
'k Was laatst ook ondeugend
Of hij dat ook weet?
'k Mag warempel hopen
dat hij het maar vergeet!
Sinterklaas, die goede heer
Sinterklaas, die goede heer
komt hier alle jaren weer,
uit 't land van Spanje.
Dan brengt hij ons lekk're koek,
speelgoed en een prentenboek.
Appeltjes van oranje.
Pieterknecht zo zwart als roet
die het speelgoed dragen moet
Kijkt door 't vensterglaasje
Als dan allen groot en klein
goed en wel naar bed toe zijn
roept hij Sinterklaasje.
Alle schoentjes staan al klaar
keurig netjes naast elkaar
met een aardig briefje
Daar leest Sinterklaas dan in
wat er juist is naar de zin
van zijn hartediefje.
Sinterklaas kapoentje
Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Breng wat in mijn laarsje,
Dank u Sinterklaasje!
Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Breng wat in mijn laarsje,
Dank u Sinterklaasje!
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne,
Gooi wat in de huizen,
We zullen grabbelen als muizen.
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne,
Gooi wat in de huizen,
We zullen grabbelen als muizen.
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
En we zitten allemaal even recht
Misschien hebt u wel even tijd
Voordat u weer naar Spanje rijdt
Sinterklaasje kom maar even bij ons aan
En laat uw paardje maar buiten staan.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kind'ren bij
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kind'ren bij
Wie komt er alle jaren
Wie komt er alle jaren,
Daar heel uit Spanje varen?
Over de grote, grote zee,
Sint Nicolaas hoezee!
Wie heeft een zak vol koekjes,
Speelgoed en prentenboekjes?
Wie brengt een zak vol lekkers mee?
Sint Nicolaas hoezee!
Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Trippel trappel trippel trap
't Is het paard van Sinterklaasje
Stippe stappe stippe stap
't Schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over 't dak
't Schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over 't dak
Paardje kan de weg wel vinden
Trippel trappel trippel trap
In het held're maneschijntje
Stippe stappe stippe stap
Paardje is nog lang niet moe
Maar ik moet naar bedje toe
Paardje is nog lang niet moe
Maar ik moet naar bedje toe
Hoor de vlugge paardenvoetjes
Trippel, trappel, trippel, trap
In mijn lekk're warme bedje
Stippe, stappe, stippe, stap
En ik droom van Sinterklaas
En zijn zwarte Pieterbaas
En ik droom van Sinterklaas
En zijn zwarte Pieterbaas
Zie de maan schijnt door de bomen
Zie de maan schijnt door de bomen
Makkers staakt uw wild geraas.
't Heerlijk avondje is gekomen
Avondje van Sinterklaas.
Van verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
Van verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
O wat pret zal 't zijn te spelen
Met die bonte harlekijn
Eerlijk zullen we alles delen
suikergoed en marsepein
Maar, o wee, wat bitt're smart
kregen wij voor koek een gard.
Maar, o wee, wat bitt're smart
kregen wij voor koek een gard!
Maar ik vrees niet dat wij klagen:
Vader, moeder zijn zo goed!
Was het ook niet alle dagen,
velen waren wij toch zoet.
Ban dus vrij de vrees uit 't hart,
'k Wed er ligt geen enk'le gard.
Ban dus vrij de vrees uit 't hart,
'k Wed er ligt geen enk'le gard!
Zie ginds komt de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas
ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels
al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen
en roept ons reeds toe:
"Wie zoet is krijgt lekkers;
wie stout is de roe!"
Oh, lieve Sint Nicolaas
kom ook eens bij mij
en rijd toch niet stilletjes
ons huisje voorbij!
De Piet ging uit fietsen
(zingen op de melodie van "Zie ginds komt de stoomboot")
De Piet ging uit fietsen,
toen knapte zijn band.
Toen moest hij gaan lopen,
met de fiets aan zijn hand.
Hij kwam in 'n dorpje,
en zei tegen de smid:
'k Geloof dat er in mijn achterband
een pepernootje zit.
De smid moest toen lachen
en plakte zijn band.
Toen kon Piet weer fietsen
door heel Nederland.
Och jongens en meisjes
let nu toch eens op!
Misschien zie je Piet wel fietsen
met Sint achterop.
*   *   *
Samenvatting
De bekendste liedjes over Sinterklaas. Zie de maan schijnt door de bomen. Sinterklaas is jarig. Hoor wie klopt daar kind'ren. De zak van Sinterklaas. Daar wordt aan de deur geklopt. Zie ginds komt de stoomboot. Zachtjes gaan de paardenvoetjes. O, kom er eens kijken. Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. Hij komt, de lieve goede Sint. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Dag Sinterklaasje. Jongens, heb je 't al vernomen. Sinterklaas die goede heer. Wie komt er alle jaren. Sinterklaas goedheiligman. Sinterklaas kapoentje. Hoor de wind waait door de bomen. De Piet ging uit fietsen.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Feest / viering
Populair
Verder lezen