woensdag 19 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Socrates en de vriendschap


Er gaat van Socrates, de wijsgeer, een verhaal,
dat hij een huis had laten bouwen, klein en kaal.
Een man begrijpt dit niet en vraagt de grote wijze:
"Is het uw eigen wens, of zijn het meer de prijzen,
die oorzaak zijn dat dit zo kaal is en zo klein?"
"Mijn wens is 't zeker niet; noch wat de kosten zijn
is van betekenis. De reden? Ach, 'k zou willen:
ik kon dit kleine huis met ware vrienden vullen!"
Een ware vriend is trouw; meestal vergeet men dat.
Als ge zo'n vriend bezit, bewaar hem als een schat.
*   *   *
Samenvatting
Een antiek verhaal van Aesopus.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen