dinsdag 18 juni 2024

Volksverhalen Almanak


De spijze Gods


Er waren eens twee zusters. De ene had geen kinderen en was rijk, en de andere had vijf kinderen en was weduwe en ze was zo arm, dat ze geen brood genoeg meer had om haar kinderen te eten te geven. Toen ging zij in haar nood naar haar zuster en zei: "Mijn kinderen lijden met mij de grootste honger; jij bent rijk; geef me wat brood." Maar het schatrijke mens was zo hard als een steen en ze zei: "Ik heb zelf niets in huis," en ze wees haar arme zuster met koude woorden de deur.
De spijze GodsKort daarop kwam de man van de rijke zuster thuis en hij wilde voor zichzelf een stuk brood afsnijden, maar toen hij de eerste snee in het brood deed, vloeide er rood bloed uit. De vrouw zag het, ze schrok en vertelde hem wat er gebeurd was.
Hij snelde erheen om hen te helpen; maar toen hij in de kamer van de arme weduwe kwam, vond hij haar in gebed. Ze had de twee jongste kinderen in haar armen, maar de drie oudste waren gestorven. Hij bood haar aan, haar eten te geven, maar zij antwoordde:
"Naar aards voedsel verlang ik niet meer; drie van hen heeft God reeds voldoende gegeven, en hij zal ons smeken ook verhoren."
Nauwelijks had ze die woorden uitgesproken, of de beide kleinen bliezen de laatste adem uit en daarom brak ook haar het hart en ze zonk dood neer.
*   *   *
Samenvatting
Grimm 205 - De spijze Gods, Gods eten. Een rijke vrouw weigert haar arme zus, een weduwe met vijf kinderen, brood te geven. Met noodlottige gevolgen.
Toelichting
Uit de streek van Paderborn en verzameld door de familie Haxthausen. Herinnert aan het lied van twee onbarmhartige zusters in Brabant (zie F. van Duyse, Het oude Nederlandse Lied 3, 2618 nr. 677). Deze legende is ook vaak in het volkslied behandeld; in Vlaanderen is het opgetekend met de beginregel. De overlevering verhaalt, dat het feit van de verandering van de broden in steen zich in Leiden in 1316 voorgedaan heeft (vgl. Oude Divisie-Cronycke van Hollant, Delft 1585, blz. 126).
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen