Wereld Feesten Almanak


De Nationale Voorleesdagen
Datum:
27 januari t/m 6 februari 2016
18 t/m 28 januari 2017


De Nationale Voorleesdagen

Datum: woensdag 18 t/m zaterdag 28 januari 2017
Land / gebied: Nederland
Nederland Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen.

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hun heel veel plezier!

Zie ook

Meer informatie (externe link)


Een feestdag in Nederland.