Wereld Feesten Almanak


Dag van het Jodendom
Datum:
jaarlijks op 17 januari


Dag van het Jodendom

Datum: woensdag 17 januari 2018
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom De jaarlijkse 'Dag van het Jodendom' is door de Nederlandse bisschoppen vastgesteld op 17 januari.

Dit initiatief is een logisch uitvloeisel van het beleid dat de bisschoppen in de afgelopen twaalf jaar gevoerd hebben. Bovendien is in bisschoppelijke documenten als 'Levend uit dezelfde wortel' (1995) en 'Levend met eenzelfde hoop' (1999) stilgestaan bij de verbondenheid met Israël en de betekenis die de ontmoeting tussen joden en katholieken kan hebben. Ook hebben Paus Johannes Paulus II en paus Benedictus VXI herhaaldelijk de speciale betekenis van het jodendom voor de Kerk onderstreept. Paus Johannes Paulus II sprak in 1986 zijn joodse gehoor in Rome zelfs aan met 'onze oudere broers'.

Een feestdag in Nederland.

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel