donderdag 25 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van het Jodendom
Datum:
Religie: Jodendom
Jodendom De 'Dag van het Jodendom' is door de Rooms-katholieke bisschoppen van Nederland vastgesteld op 17 januari. Jaarlijks wordt er binnen de Rooms-katholieke Kerk medio januari aandacht besteed aan de bijzondere band die er met het Jodendom is. Deze 'Dag van het Jodendom' is ca 15 jaar geleden door het Vaticaan ingesteld en vindt sindsdien in Nederland en andere Europese landen plaats.

De 'Dag van het Jodendom' (17 januari) werd in 2008 ingesteld met de bedoeling om de kennis over het Jodendom onder christenen te vergroten en de dialoog tussen joden en christenen te bevorderen.

De 'Dag van het Jodendom' is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, vertegenwoordigd door het Secretariaat RK Kerkprovincie (SRKK). De 'Dag van het Jodendom' wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de Katholieke Raad voor het Jodendom, die zich binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland bezighoudt met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie.

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten