zaterdag 20 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Gedaanteverandering van Jezus
Datum:
Land / gebied: Wereld
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Gedaanteverandering van JezusTransfiguratie: herdenking van de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. In Mattheus 17:2 staat te lezen dat Jezus voor de ogen van de discipelen Petrus, Johannes en Jacobus van gedaante veranderde: 'Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn kleren werden wit gelijk het licht.' Deze gebeurtenis wordt ook wel de Verheerlijking van Jezus genoemd.

De gedaanteverandering van Jezus, ook Transfiguratie, had volgens de synoptici plaats op de berg Tabor. Deze theofanie wordt beschreven in alle synoptische evangeliën. Samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus beklimt Christus een berg, waarvan traditioneel wordt aangenomen dat het de berg Tabor is. Daar laat Jezus zien hoe hij eveneens is, door van gedaante te veranderen. Met Jezus verschijnen ook Mozes en Elia.

De gedaanteverandering wordt gezien als aankondiging van Jezus' Verrijzenis. Het feest werd aanvankelijk gevierd als kerkwijdingsfeest van de kerk op de berg Tabor. Via verspreiding in de Orthodoxe Kerken won de viering ook aan populariteit in de Latijnse Kerk. Sinds de 15e eeuw is het een geboden feestdag voor katholieken.

Orthodoxen-nieuw-stijl vieren dit feest jaarlijks op 6 augustus. Tot de orthodoxen-oude-stijl behoren de koptische kerk en sommige oosters-orthodoxe kerken. Dit zijn de kerken van Jeruzalem, Rusland, Servië en de kloosters van de berg Athos.

Orthodoxen-oude-stijl vieren dit feest jaarlijks op 19 augustus. Orthodox-nieuw-stijl zijn de Grieks- en Cypriotisch-orthodoxe kerken. Dit zijn de kerken van Constantinopel (nu Istanbul), Alexandrië, Antiochië, Griekenland, Cyprus, Roemenië, Polen en Bulgarije.

Een feestdag in El Salvador.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten