zaterdag 13 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Eid al-Ghadir
Datum:
Land / gebied: Wereld (Sjiieten)
Religie: Islam (Sjiisme)
Islam Eid al-Ghadir begint officieel de voorgaande avond bij zonsondergang wanneer volgens de islamitische kalender een nieuwe dag begint, dus op maandagavond 24 juni 2024.

Ook: Eid al-Ghadeer. Jaarlijks op 18 Dhu 'l-Hidja. Feestdag ter herinnering aan het aanwijzen van Ali ibn Abi Talib als opvolger van de profeet Mohammed.

Voor zijn dood maakte Mohammad de afscheids-bedevaart, zijn laatste bedevaart van Medina naar Mekka. Na afloop van zijn afscheidspreek op de berg Arafat keerde hij terug naar Medina. Op zijn terugreis stopte hij bij Khumm en wees hij Ali ibn Abi Talib, zijn neef en schoonzoon, aan als de 'meester van de gelovigen'.

De rol van Ali is het grootste geschilpunt tussen sjiitische en soennitische moslims. Sjiieten geloven dat Ali inderdaad werd aangesteld als opvolger van Mohammed terwijl soennieten beweren dat de profeet Ali gewoon voor zijn metgezellen aan het prijzen was.

Eid al-Ghadir is een officiële feestdag in Iran omdat de sjiitische islam de officiële staatsgodsdienst is van het land.

Een feestdag in Iran.

Zie ook

Actueel

Komende feesten