dinsdag 28 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Evolution Day
Datum:
Op de 'Dag van de Evolutie' (Evolution Day) wordt jaarlijks op 24 november stilgestaan bij het verschijnen van het boek 'De oorsprong der soorten' (The Origin of Species) van de Britse bioloog Charles Darwin. In het boek zet Darwin zijn evolutietheorie uiteen. Die stelt dat al het leven op aarde een gemeenschappelijke afstamming heeft, en dat natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme is voor de evolutie van soorten.

Evolution DayDe eerste editie van het boek verscheen op 24 november 1859 onder de titel "On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life" ("Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of: het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan").

Vergelijkbaar met Darwin Day op 12 februari, waarop de geboortedag van Charles Darwin wordt gevierd. Beide dagen zijn bedoeld om het grote publiek bekend te maken met de evolutionaire biologie en het werk van Charles Darwin.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten