Wereld Feesten Almanak


Heilige Blasius (Sint Blasius)
Datum:
jaarlijks op 3 februari


Heilige Blasius (Sint Blasius)

Datum: zaterdag 3 februari 2018
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Blasius, een Armeens bisschop, werd omstreeks 300 gevangen genomen en gefolterd met wolkammen en daarna volgde onthoofding te Sebastè (Armenië) in 316. Gedurende zijn gevangenschap was hij geketend opgeborgen in een gewelfde kerker, maar kon wel bezoek ontvangen. Op een dag kwam er een vrouw met haar kind. Haar zoontje dreigde te stikken in een vissengraat die in zijn keeltje was blijven hangen. Na een korte aanraking door Blasius kwam de vissengraat weer vrij en sprong de keel uit.

Patroon van: hen met keelaandoeningen, variërende van hoestje en keelpijn tot bof en astma.

Weerspreuken

"Als 't op St. Blasius regent of waait,
zeven weken dat de wintermolen draait."

"Blasius is een koud manneke,
Apollonia (9 februari) een koud vrouwke."

Zie ook

Actueel