woensdag 28 februari 2024

Wereld Feesten Almanak


Heilige Blasius (Sint Blasius)
Datum:
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Heilige Blasius (Sint Blasius)Blasius, een Armeens bisschop, werd omstreeks 300 gevangen genomen en gefolterd met wolkammen en daarna volgde onthoofding te Sebaste (Armenië) in 316.

Gedurende zijn gevangenschap was hij geketend opgeborgen in een gewelfde kerker, maar kon wel bezoek ontvangen. Op een dag kwam er een vrouw met haar kind. Haar zoontje dreigde te stikken in een vissengraat die in zijn keeltje was blijven hangen. Na een korte aanraking door Blasius kwam de vissengraat weer vrij en sprong de keel uit.

De naamdag van Blasius wordt in de katholieke kerk gevierd op 3 februari, in de orthodoxe kerken op 11 februari.

Patroon van: hen met keelaandoeningen, variërende van hoestje en keelpijn tot bof en astma.

Weerspreuken

"Als 't op St. Blasius regent of waait,
zeven weken dat de wintermolen draait."

"Blasius is een koud manneke,
Apollonia (9 februari) een koud vrouwke."

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten